תרבות ארגונית בישראל

תרבות ארגונית בישראל

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת סיכומי הקורס "תרבות ארגונית", חלק ממאגר הסיכומים בסוציולוגיה או מאגר הסיכומים במנהל עסקים

תרבות ארגונית בישראל

w       עדיין לא קיים גוף ידע שיטתי ומקובל של מחקר אמפירי, העוסק בקשר שבין תרבות ארגונית לתרבות לאומית בהקשר הישראלי, ולכן כתיבת פרק זה לא יצאה לפועל.

w       למרות זאת, כדי להמחיש את הדיון הקורס מציג דוגמאות אמפיריות של תרבות ארגונית בישראל.

w       קיימים כמה סוגי מחקר הדנים בתרבות הארגונית במסגרת התרבות הלאומית, הרלבנטיים למחקר של התרבות הארגונית בישראל. להלן כמה קטגוריות:

w       קטגוריה ראשונה– מחקרים בקטגוריה זו מתרכזים ברמת המאקרו של ניתוח תהליכי שינוי ממבט על. מחקרים אלה מודדים, בדרך כלל, עמדות של מנהלים ועובדים כלפי ערכים בנקודות זמן שונות, ומשווים עמדות אלה לתהליכי שינוי חברתיים בתרבות הלאומית.

w       קטגוריה שנייה – לקטגוריה זו משתייכים מחקרים הקושרים בין תרבות לאומית לתרבות ארגונית ומנתחים את התרבות הארגונית מפרספקטיבה השוואתית בין תרבותית, של תרבות הלאומית. סוג זה של מחקרים הוזכר ביחס ל"גלוקליזציה". עדיין לא נערכו מחקרים כאלה בישראל.

w       קטגוריה שלישית – מחקרים בקטגוריה זו קושרים בין תרבות לאומית לתרבות מקום העבודה.שאלת המחקר הרלבנטית לקטגוריה זו היא: האם ערכים ונורמות של התרבות הישראלית הסובבת משפיעים על נורמות העבודה וכיצד?חשיבותו של מחקר מסוג זה היא בכך שהוא מראה, כי התרבות הלאומית הסובבת אינה אחידה,אלא נתונה בעצמה לבידול.

w       קטגוריה רביעית – מתמקדת במקרי מחקר ספציפיים המדגימים את הקשר שבין תרבות ארגונית לתרבות לאומית. מקרי המחקר עוסקים לשם כך בארגונים ייחודיים המאפיינים, כל אחד בדרכו, את התרבות הלאומית הסובבת אותם.

ניהול לאיכות כולל (T.Q.M) כגורם לשינוי סגנון הניהול בישראל / שלום קופלמן

w       המאמר מציג את שורשי סגנון הניהול הישראלי – סגנון הניהול הצבאי, סגנון הניהול בשירות הציבורי והקניית מיומנויות ניהול באוניברסיטאות.

w       על בסיס זאת המאמר מציג את מאפייני סגנון הניהול הישראלי ואת הקושי שבו התנסה מנהל בגוף ציבורי בהשגת המטרות.

w       תורת הניהול לאיכות כולל (T.Q.M) מוצגת כפיתרון לבעיות הניהול הישראלי. קופלמן מציג את עקרונות תורת הניהול לאיכות כולל, אשר עומדים בניגוד גמור, לטענתו, לסגנונות הניהול הישראלי.

w       קופלמן מציג דרך ליישום תורת הניהול לאיכות כולל הלכה למעשה בארגונים. יישום אשר דורש שינוי של תרבות הניהול.

תרבות ארגונית במפעלי התעשייה הקיבוצית / מיכל פלגי

w       המאמר מציג את השינויים שעברה התעשייה הקיבוצית, כמו גם הקיבוץ עצמו, בשנים האחרונות. מדובר בשינויים מרחיקי לכת אשר משפיעים רבות על התרבות הארגונית.

w       בעבר הדגש בתעשיה הקיבוצית היה על יחסי עבודה שוויוניים ועל הערכה שוויונית של כל סוגי העבודה, כיום ההערכה מתייחסת יותר להישגים אישיים וליעילות ארגונית.

w       פלגי מציגה את מקורות הצמיחה של התרבות הארגונית בתעשייה הקיבוצית. היא מציגה את הרקע האידיאולוגי וההיסטורי לשיתוף בתעשייה בקיבוץ, את תהליך התפתחותה של התעשייה הקיבוצית, וכן את מאפייני החברה הקיבוצית, והשינויים שחלו בהם.

כוונות ההנהלה מול תפישות הציבור בעיצוב ארטיפקטים ארגוניים:
ניתוח מקרה האוטובוסים הירוקים / איריס וילנאי-יעבץ, ענת רפאלי

w       לטענת הכותבות בניהול תהליכי עיצוב של ארטיפקטים פיזיים בארגונים יש להתחשב בשלושה ממדים של האובייקט במעוצב: אינסטרומנטליות, אסתטיקה וסימבוליזם. שלושת הממדים הינם מרכזים לאופן בו אנשים תופשים את הארטיפקט ומגיבים אליו.

w       המאמר מראה כי תהליך העיצוב הוביל לתגובות שליליות בלתי צפויות בעצמתן ממגוון קהלים. לטענת הכותבות הסיבה לכך היא שההנהלה נכשלה בזיהוי שלושת המימדים הנפרדים של העיצוב ובזיהוי המגוון הרחב של הקהלים בעלי הענין בעיצוב זה.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות