תרבות ארגונית: השתלה ושינוי תרבותי

תרבות ארגונית: יחידה 4: השתלה ושינוי תרבותי

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת סיכומי הקורס "תרבות ארגונית", חלק ממאגר הסיכומים בסוציולוגיה או מאגר הסיכומים במנהל עסקים

השתלה ושינוי תרבותי

w       הצגת הבעייתיות של אחד מסוגי השינוי העיקריים והנפוצים בארגונים: שינוי תרבותי שההנהלה אחראית לו.

w       מעקב אחר השתלתה של התרבות הניהולית היפנית במפעלי רכב בארה"ב, במקרה בוחן לקשיים העומדים לפני כל ניסיון לשינוי לתרבות הניהול היפנית.

w       בשנים האחרונות צצו מודלים ניהוליים-פונקציונליסטים רבים של שינוי, בעקבות המודל של קורט לווין לשינוי.

w       המשותף לכל המודלים היוצאים מתוך הגישה הניהולית הוא ראיית השינוי והצדקתו מנקודת מבטה של ההנהלה. ובכך מתעלמים בעצם המודלים מהשלכות ההשתלה/השינוי על העובדים. עמדה של העובדים המנוגדת לזו של ההנהלה תיתפס כאדישות או כהתנגדות לשינוי.

w       בנוסף, רבים ממחקרי התרבות הארגונית אינם מתייחסים לשאלה האם השינוי נכון, ערכי או מוסרי? ההתמקדות הניהולית-פונקציונליסטית הוא במדידת השינוי והצלחתו ואינה בוחנת את השינוי בהקשר פוליטי, חברתי ואנושי.

גישות תיאורטיות שונות תופסות את השינוי התרבותי באופן שונה:

w       הגישה הניהולית פונקציונליסטית – לפיה שינוי תרבותי צריך להיות מוצדק מנקודת מבטה של ההנהלה, אשר אמורה גם לפקח על השינוי באופן רציונלי. שינוי תרבותי הוא פעולה מודעת, מתוכננת שהנהלת הארגון שולטת בה, ולא יחידים.

w       הגישה הבקורתית – שינוי תרבותי מייצג, בדרך כלל, כפייה של הרצון והאינטרסים של  הקבוצה החזקה על הקבוצות האחרות בארגון. השינויים הם אמצעי להגברת לגיטימציה וסטטוס, וחיזוק מעמדה של הקבוצה הדומיננטית.

w       גישת האינטראקציה הסימבולית – שינוי תרבותי ינותח בהקשר של שפה, סמלים, טקסים, תפקידים והגדרות מצב, הקשורים אליו.

w       לשינוי התרבותי פנים רבות:

* מכוון לעומת ספונטני.

* שמקורו למעלה לעומת למטה.

* שינוי כפוי לעומת שינוי מסוכם.

* שינוי הדרגתי לעומת מהפכני.

* ניתן למיין את סוג השינוי גם רצף שלבי החיים של הארגון:

לידה, הבשלה, אמצע חיים וסוף, ישנם שינויים שאופייניים

לכל אחד משלבי התפתחות הארגון.

 

"תוצאות הלוואי של שינוי תרבותי(Gilmore et al. 1997) : (מאמר מס'13)

גילמור מציע מיון של 4 קטגוריות תגובה לשינוי תרבותי מכוון:

w       סמכות אמביוולנטית

השינוי: מסגנון ניהולי-ארגוני סמכותי לסגנון משתף.

תוצאת לוואי: רטוריקה פרדוקסלית שבה הישן והחדש דרים בכפיפה אחת.

w       דימויים מקוטבים

השינוי: מצד אחד דמוניזציה של התרבות הישנה, מצד שני שיר הלל לחדש.

תוצאת לוואי: תוצאת לוואי של תהליך ההפשרה בה ייצור דימוי שלילי באופן מוגזם יוצר חוסר אמינות.

w       אכזבה והאשמה

השינוי: שינוי תרבותי המכוון להגיע למקום שונה מהמקום בו נמצא הארגון לפני השינוי.

תוצאת לוואי: הכוונה לשינוי לא הופכת אוטומטית למוטיבציה לשינוי. כאשר עולים מכשולים ובעיות, מתורגם חוסר המוטיבציה לביטויים של אכזבה והצבעה על אשמים.

w       היפוך (אינוורסיה)

השינוי: כאשר יש תקלות בשינוי, יכול הישן לחזור ולהופיע באמצעות החדש.

תוצאת הלוואי: שינוי למראית עין. התרבות הישנה מנצלת פרקטיקות חדשות כאמצעי להחזרת השלטון לידה.

ראה גם: שינוי תרבות ארגונית בעקבות מיזוגים ורכישות

16 ציטוטים חזקים על שינוי

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות