תרבות ארגונית: גישת שוקי העבודה הפנימיים

תרבות ארגונית: גישת שוקי העבודה הפנימיים

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת סיכומי הקורס "תרבות ארגונית", חלק ממאגר הסיכומים בסוציולוגיה או מאגר הסיכומים במנהל עסקים

ראה מאמר ראשי: סיכום יחידה 3 בתרבות ארגונית: יפן וארצות הברית

גישת שוקי העבודה הפנימיים

w       הגישה צומחת מתוך התיאוריה הסוציולוגית-ארגונית, העוסקת בשוקי עבודה פנימיים. ועוסקת בצורך של הארגון למקסם את שליטתו בכוח העבודה גם מעבר לעבודה.

w       על פי גישה זו, השיטה הניהולית של קביעות, ותק וועד עובדים, פותחה במסגרת של שוקי עבודה פנימיים.

w       זהו הסבר רציונלי אשר מביא בחשבון דינמיקה של שוק עבודה, ומקטין את חשיבותה של התרבות הלאומית הסובבת.

w       באמצעות גישת שוקי העבודה והדגש ההיסטורי שהיא מספקת, המקרה היפני משמש דוגמא לקשר שבין אירועים כלכליים והיסטוריים לבין התפתחויות בתרבות העבודה ותרבות הניהולית.

w       הניהול היפני נתפס כעסקת חבילה של נורמות, שהתמסדו לאחר משא ומתן בין המעסיקים לעובדים, בתנאים הסטורים שנוצרו בעקבות הכיבוש האמריקני.

w       על פי גישה זו הפרקטיקות הניהוליות הללו התמסדו אחרי מלחה"ע השנייה. בעקבות הכיבוש האמריקאי, שנמשך 7 שנים (1952-1945), נכפו אילוצים כלכליים, ולטענת גישה זו התרבות הארגונית שנוצרה היא תגובה לאילוצים אלה.

w       לאמריקאים הייתה מפקדה בטוקיו (בראשות גנרל מקרת'ור) שלא אהד את היפנים). הכיבוש האמריקאי היה בעל יומרות גדולות מבחינת הרצון לשנות את יפן מהיסוד. המטרה הייתה:

 – לכפות דמוקרטיזציה

– לפרק את המבנה המונופוליסטי של הכלכלה

כחלק מתהליכים אלה חוקקו האמריקנים חוקים אשר היו הגורמים להיווצרות נורמות של תעסוקה לכל החיים, ותק וועד עובדים:

w       חוקי תעסוקה  – שלא אפשרו לפטר עובדים, כדי שלא תהיה אבטלה, ובלא אבטלה יהיה שקט תעשייתי. פיטורים היו קשים ויקרים. החקיקה גרמה לארגונים היפנים להציע תעסוקה לכל החיים.

w       חוקי מס פרוגרסיביים – כדי למנוע פערים גדולים בשכר, יצרו האמריקנים מיסוי על הכנסה שהגיע ל 80%. שכר גבוה הפך בלתי משתלם. חקיקה זו הובילה ליצירת עליית שכר מתונה בהתאם לוותק.

w       מאיגודים מקצועיים לועדי עובדים – השלטון האמריקני עודד איגודים מקצועיים כחלק מהחינוך לדמוקרטיה, עד מהרה החלה התעוררות סוציאליסטית וקומוניסטית  של מעמד הפועלים. בתגובה הוצאו האיגודים מחוץ לחוק. בואקום שנוצר, עודדו המעסיקים התארגנות מקומית.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות