תרבות ארגונית: תרבות ארגונית ומכוני מיון

תרבות ארגונית: תרבות ארגונית ומכוני מיון

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת סיכומי הקורס "תרבות ארגונית", חלק ממאגר הסיכומים בסוציולוגיה או מאגר הסיכומים במנהל עסקים

ראה גם: סיכום יחידה 2 – תרבות ארגונית

תרבות ארגונית ומכוני מיון

w       מחקרים רבים מורים על התוקף והמהימנות הנמוכים של המבחנים במכוני המיון.

w       מבחנים אלה מצדיקים עצמם בטוענה כי הם מספקים כלים אובייקטיבים, מדעיים והוגנים למיון עובדים, אולם הערכות ומבחני מכוני המיון הן בדרך כלל סטנדרטים, ללא התאמה לתרבות הארגונית או לצרכים המיוחדים של הלקוח המזמין.

w       הגישה הפונקציונליסטית תטען כי מדובר בכלי אובייקטיבי, רציונלי, מקטין את אי הודאות ומשפר את תהליך המיון.

w       הגישה המוסדית תאמר כי מתרחש כאן תהליך של איזומורפיזם, מכוני המיון הם אופנה מחייבת, נורמה לגיטימית

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות