תרבות ארגונית: מודל שלושת המעגלים – אביעד רז

תרבות ארגונית: מודל שלושת המעגלים – אביעד רז

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת סיכומי הקורס "תרבות ארגונית", חלק ממאגר הסיכומים בסוציולוגיה או מאגר הסיכומים במנהל עסקים

ראה גם: סיכום יחידה 2 – תרבות ארגונית


מודל שלושת המעגלים – אביעד רז

w       המודל של אביעד רז רלבנטי הן לגישה הניהולית-פונקציונליסטית והן לגישה הביקורתית.

w       המודל מבחין בין שלושה מעגלים:

            – תרבות ניהולית –התרבות מנקודת מבטה של ההנהלה.

            – תרבות מקום העבודה – התרבות מנקודת מבטם של העובדים.

– תרבות סובבת – התרבות המקומית המהווה חלק מהסוציאליזציה של העובד לפני שהגיע לארגון, והסביבה בה מצוי הארגון.

w       יישום נוסף של המודל עוסק בסניפים מקומיים של תאגידים בינלאומיים – מחקר זה קרוי גלוקליזציה: שילוב של "גלובלי" ו"לוקלי".

מודל שלושת המעגלים מציג את יחסי הגומלין בין: התרבות הניהולית, תרבות מקום העבודה והתרבות הסובבת.

w       תרבות ניהולית – ייחודיות, מצוינות טכנולוגית, והיום גם חדשנות ותחרותיות, והנורמות הנלוות לערכים אלה.

w       תרבות מקום העבודה – ניכרת אי שביעות רצון של העובדים. לוין מציינת בלבול בקרב העובדים לגבי המטרות והדרישות, הם ממלאים אותן, אך לאו דווקא מסכימים להן.

w       תרבות סובבת – ישנה תחרות בשוק אשר מייצרת צורך בשינוי. צרכנים ותיקים אינם מרוצים מהמוצרים החדשים.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות