תרבות ארגונית: תרבויות בארגון – המודל של מרטין

תרבות ארגונית: תרבויות בארגון – המודל של מרטין

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת סיכומי הקורס "תרבות ארגונית", חלק ממאגר הסיכומים בסוציולוגיה או מאגר הסיכומים במנהל עסקים

ראה גם: סיכום יחידה 2 – תרבות ארגונית

תרבויות בארגון – המודל של מרטין

w       שיין ולוין דיברו על מודל ניהוליים. מרטין מדברת על מודל המכיל גם את הגישה הניהולית, אך זהו גם מודל סוציולוגי שרואה בתרבות תופעה חברתית ולאו דווקא אחידה.

w       מרטין מציעה לבחון את תרבות הארגון דרך 3 נקודות מבט:

            – אחידות (אינטגרציה)

            – בידול (דיפרנציאציה)

            – קיטוע (פרגמנטציה)

w       מרטין מדברת על פרספקטיבות ולא מודלים מפני שהן סובייקטיביות. ארגון יכול להיות אחיד, מפוצל ומקוטע בו זמנית תלוי מי המסתכל? (מנהלים, עובדים, קבוצות).

 

 

אחידות (אינטגרציה)

w       תרבות הארגון כמכלול אינטגרטיבי שמאופיין ברמת הארגון כולו. מעין תודעה משותפת של חברי הארגון. קיום קונסנזוס, לכידות ארגונית.

w       הסממנים תואמים לנורמות ולערכים וכולם ממלאים פונקציה של מימוש המטרות המשותפות.

w       נקודת מבט זו זהה לגישה הפונקציונליסטית של שיין.

בידול (דיפרנציאציה)

w       ערכים ונורמות מסוימים יכולים להיות רלוונטיים לקבוצה מסוימת אבל לא לאחרות, כלומר מדובר על תתי תרבויות.

w       תתי התרבויות יכולות להיות עפ"י ג'נדר, מוצא, מעמד ארגוני וכו'. מרטין במחקרה מצאה תרבויות משנה עפ"י החלוקה האופקית: בחטיבות שונות מצאה תרבויות שונות (לדוג' המהנדסים לעומת השיווק) היא מצאה גם שונות אנכית בין קווי האורך ((top, middle, low.

קיטוע (פרגמנטציה)

w       נפרצים גם גבולות תרבויות המשנה. חוסר הסכמה וחוסר עקביות הם המאפיינים הקבועים היחידים. דימוי הג'ונגל.

w       הטלת ספק בקיום תרבות ארגונית, כלומר הפער בין האידיאולוגיה והפרקטיקה. אין מרכז משותף לא לכל הארגון ולא לקבוצה. אין כל תרבות משותפת, קיימים פערים.

לדוגמא, על פי מחקרה של מרטין

w       לארגון יכולים להיות ערכים משותפים מוצהרים (אחידות) -חדשנות, שוויוניות ושת"פ, כשהארגון מדגיש את הניהול המטרציוני כסממן של ערכים אלה (עובדים ממחלקות שונות עובדים יחד בשת"פ).

w       אך בפועל רק מחלקה אחת פועלת לפיהם (בידול) – מהנדסים, אנשי המו"פ מיישמים את ערך החדשנות, על ידי הקמת צוותי חשיבה. אם כן, ערך השוויוניות איננו כלל ארגוני.

w       בראיון עם עובדים ממחלקות שונות מצאה מרטין פערים בין המוצהר למתרחש בפועל (קיטוע) – לדברי המרואיינים רעיון הניהול המטריציוני הוא המצאה של ההנהלה לתגמל אנשים שקרובים לצלחת.

עוד דברים מעניינים:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

החברה הישראלית כידוע לכל היא חברה רווית קונפליקטים ובין אם זה על פוליטיקה, דת או סתם זכות קדימה בכביש הישראלים לא מהססים לצלוב אחד את השני. אולם כל אימת שיש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות