תרבות ארגונית: שינוי תרבותי בארגון – קורט לוין

תרבות ארגונית: שינוי תרבותי בארגון – קורט לוין

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת סיכומי הקורס "תרבות ארגונית", חלק ממאגר הסיכומים בסוציולוגיה או מאגר הסיכומים במנהל עסקים

ראה גם: סיכום יחידה 2 – תרבות ארגונית

שינוי תרבותי בארגון – קורט לוין

w       המודל של לוין מציג את הצורך בשינוי כמובן מאליו, ומגייס שיטות שונות של "הפשרה" ו"שכנוע" כדי להתגבר על התנגדות העובדים ולהוציא את השינוי הנדרש לפועל.

w       השינוי עצמו אינו נזקק להצדקה, והארגון מגויס ליישום תכתיבי ההנהלה מבלי לתהות על כך שייתכן ויש בהם שגיאות.

w       התהליך מורכב מ 3 שלבים:

            שלב ההפשרה

            שלב השינוי

            שלב הקיבוע

שלב ההפשרה

w       הכנת הקרקע לשינוי. הסברת הסיבות לשינוי, הטלת ספק במצב הקיים, לעיתים על ידי יצירת תחושה של משבר.

w       הפשרה היא שלב הכרחי, לפי לוין, מכיוון ששינויים מעוררים התנגדות  (חשש מהלא נודע, כוח ההרגל, איום על כוח וביטחון, שיבוש רשתות חברתיות קיימות).

w       לוין מדבר על שיתוף עובדים בתהליך שימנע את התנגדותם.

w       כבר בשלב זה לוין מציע לא רק מודל תיאורי אלא גם מרשם – הדרך הנכונה לעשות שינוי.

שלב השינוי

w       זהו ליבו של התהליך, השינוי בפועל – הצגת תוכנית השינוי וביצועה.

שלב הקיבוע

w       הקפאת השינוי, על מנת למנוע חזרה למצב הקודם.

w       לשם כך, יש להפעיל מנגנונים ופרקטיקות ארגוניות שימנעו חזרה של המצב לקדמותו.

w       אם כן, השינוי דורש תחזוקה. בשלב זה מתמסדים מנגנונים שיפקחו על הטמעת השינוי.

המודלים של שיין ולוין מתאימים ומשלימים זה את זה, ניתן להסתכל על המודל של לוין כתהליך המחבר בין שני משולשי שיין לתרבות ארגונית:

תרבות מצויה               תרבות רצויה

        סממנים                                                                   סממנים

        ערכים        הפשרה ←שינוי←קיבוע              ערכים

        הנחות יסוד                                                               הנחות יסוד

w       לרוב תהליכים של שינוי תרבותי כוללים שינוי ערכי ונורמטיבי.

w       ארג'ריס ושון הבחינו בין:

      – שינוי ממעלה ראשונה – מייצג שינוי תפעולי של פרמטר מסוים במערכת מבלי לשנות את הגדרותיה.

      – שינוי ממעלה שנייה – שינוי של תכונות המערכת, שינוי של הנחות היסוד והערכים.

w       לדוגמא: הבעיה – העתקות חוזרות ונשנות במבחנים.

– שינוי ממעלה ראשונה: להנהיג שיטות פיקוח קפדניות יותר (שומרים, מצלמות, גרסאות למבחן וכו') הערך
– חוסראמון.

      – שינוי ממעלה שנייה: להנהיג ערך של אמינות משמע לעשות מבחן ללא פיקוח.

ניתוח ע"פ המודל של קורט לוין

w       שלב ההפשרה– קארסון מכיר בצורך בשינוי בשל התחרות הגדולה בשוק והוא מחליט לעבור מערך של שמרנות לערך של תחרותיות. לא עולה שיתוף של העובדים בתהליך, קארסון מורה על השינוי, ואמנם עולה התנגדות בקרב העובדים.

w       שלב השינוי– גיוון במוצרים מ-5 מודלים ל-11מודלים. כניסה לפלחי שוק חדשים – נעלי הליכה וריצה לחובבים.

w       שלב הקיבוע– הם עדיין בתוך התהליך, אך בבדיקה אין קיבוע – לא הגדילו את נוכחותם בשוק נעלי ההליכה. עולה חוסר שביעות רצון בקרב העובדים.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות