תרבות ארגונית: יחידה 2: תרבות ארגונית כפרקטיקה ניהולית: אפקטיביות ארגונית, ניהול משאבי אנוש ושיתוף עובדים

תרבות ארגונית: יחידה 2: תרבות ארגונית כפרקטיקה ניהולית: אפקטיביות ארגונית, ניהול משאבי אנוש ושיתוף עובדים

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת סיכומי הקורס "תרבות ארגונית", חלק ממאגר הסיכומים בסוציולוגיה או מאגר הסיכומים במנהל עסקים

יחידה 2 של הקורס "תרבות ארגונית" מציגה 4 מודלים של תרבות ארגונית אשר ניתנים על רצף שתחילתו בגישה הניהולית פונקציונליסטית וסופו בגישת הקונפליקט החברתי (להסבר אודות המודלים ראה יחידה 1: מהי תרבות ארגונית):

מודלים של תרבות ארגונית כפרקטיקה ניהולית:

  1. המודל של שיין
  2. שינוי תרבותי בארגון – המודל של קורט לוין
  3. תרבויות בארגון – המודל של מרטין
  4. מודל שלושת המעגלים של אביעד רז

תרבות ארגונית ככלי ניהול: אפקטיביות ארגונית וניהול משאבי אנוש

  1. תרבות ארגונית וניהול משאבי אנוש
  2. מיון כדרך לשימור תרבות
  3. תרבות ארגונית ומכוני מיון
  4. תרבות ארגונית ושיתוף עובדים

לסיכום – יחידה 2:

w       אין הוכחות עקביות וחותכות בנוגע להשפעת תרבות ארגונית על ביצועי הארגון (יעילות ורווחיות), רוב המחקרים לא איששו קשר זה באופן מלא ותקיף, למה?

w       בשל הקושי למדוד ולהגדיר את המושג תרבות ארגונית או שליטה נורמטיבית. רוב הניסיונות להעריך את התרבות הארגונית הושתתו על בסיס אמפירי מוגבל למדי, ולעיתים קרובות הערכות אלה התבססו על רטוריקה של מנהלים.

w       אך עדיין תרבות ארגונית רלבנטית כמושג אקדמי ומחקרי.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות