מונחים במנהל עסקים: ריבית לעומת דיבידנד – הגדרה

מונחים במנהל עסקים: ריבית לעומת דיבידנד – הגדרה

הגדרה זו של המושג ריבית מול דיבידנד היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

ריבית לעומת דיבידנד – Interest V Dividend – ההבדל בין ריבית לבין דיבידנד הוא שריבית משתלמת על אג"ח, דיבידנד משתלם על מניה. ריבית היא חוב אשר חייב להיות משולם בתאריך קבוע. גובה הריבית או דרך חישובה קבוע בתנאי אג"ח ולא ניתן לשנותה, את הדיבידנד קובעת האספה הכללית של בעלי המניות לפי המלצת הדירקטוריון, וגודלו ומועדו של הדיבידנד אינם קבועים. חברה מחלקת דיבידנד לבעלי מניותיה אך ורק מרווחים. ריבית חייבים לשלם בין אם החברה המנפיקה הרוויחה ובין אם היא הפסידה. ריבית נחשבת הוצאה לצורכי מס, דיבידנד מתחלק מהכנסות החברה לאחר ששול עליה מלא מס החברות והוא מנוכה לצורכי מס רק מהכנסה המתחייבת המס הכנסה.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות