מונחים במנהל עסקים: מה זה פשיטת רגל – הגדרה

מונחים במנהל עסקים: מה זה פשיטת רגל – הגדרה

הגדרה זו של המושג פשיטת רגל היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

פשיטת רגל –(באנגלית: Bankruptcy) – ההגדרה המשפטית של פשיטת רגל היא מצב מוצהר על ידי בית משפט שלפיו אדם מסוים הוא חדל פירעון ולפיכך מועברים כל נכסיו לנאמן לשם ניהול בדרך כלל במטרה להשיב את החובות לכמה שיותר מנושיו. מצב מקביל לפירוק חברה. משהוכרז אדם כפושט רגל, הדבר משפיע על יכולתו לקבל על עצמו עסקות מסחריות והוא פסול מלעסוק במקצועו. בשלב הראשון של הליכי פשיטת רגל מכנסים את נכסי החייב, לרבות חפציו האישיים ולמעט נכסים חיוניים וכלי עבודה מסוימים. בשלב זה נפסקות בד"כ פעולות ההוצאה לפועל נגד החייב. החייב נחקר על ידי כונס נכסים רשמי וע"י נושיו בחקירה פומבית בבית המשפט. לאחר שלב זה מחליט בית המשפט אם להכריז על החייב כפושט רגל, הוכח חייב כפושט רגל נכסיו מוקנים לנאמן המתמנה ע"י בית המשפט או על ידי הנושים באספותיהם (ראה גם: נאמן בפשיטת רגל ). תפקידו של הנאמן הוא לחלק נכסים אלה בין הנושים לפי מפתח מסוים. אף על פי שהליכי פשיטת רגל זהים בעיקרם להליכי פירוק חברה, אין סיום ההליכים זהה ב- 2 המקרים וישנם הבדלים בין פירוק חברה לבין פשיטת רגל במספר היבטים. חברה שבפירוק מתחסלת וחדלה להתקיים כאישיות משפטית באורח סופי בתום הליכי הפירוק של החברה. פושט רגל כאדם ולא כתאגיד יכול לפתוח "דף חדש" עם סיום הליכי פשיטת הרגל ולחזור להתקיים ולפעול בתור ישות משפטית עסקית. לפי דיווח כונס הנכסים הרשמי על תום ההליכים אלה ואם נתמלאו תנאים נוספים יקבל פושט הרגל מאת בית המשפט "צו שחרור" הפוטר אותו מכל החובות שרבצו עליו והליך פשיטת הרגל מגיע אל סיומו. מכאן ואילך מותר לו לנהל עסקים ולצבור נכסים מחדש, ללא חשש שאלה ייחשבו כשייכים לנאמן.

ראה גם: זכויות עובדים בפשיטת רגל

עיכוב הליכים בפשיטת רגל

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות