מונחים במנהל עסקים: מה זה פירוק מרצון – הגדרה

מונחים במנהל עסקים: מה זה פירוק מרצון – הגדרה

הגדרה זו של המושג פירוק מרצון היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

פירוק מרצון – Voluntary Liquidation – פירוק מרצון הוא פירוק חברה לאחר שחבריה החליטו מרצונם, באספה כללית, לחסל את החברה. הודעה על אספה כזו יש לשלוח 21 יום לפני כינוסה. חברה יכולה להתפרק על פי החלטה מיוחדת של אספה כללית שלא מן המניין, המתקבלת ברוב של 75% מהקולות של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים (פרט למקרה שהפירוק נעשה משום שהחברה השיגה את המטרה אשר למענה נוסדה, ואם מספיקה לפירוק החלטה ברוב קולות רגיל). אם חברי החברה משוכנעים מעבר לכל ספק, שנכסי החברה יספיקו לתשלום כל חובות הנושים, הם ממנים מפרק ומטילים עליו למכור את נכסי החברה, לגבות את החובות המגיעים לה ולשלם את החובות לנושים. אם יישאר עודף, ישלם המפרק לבעלי מניות הבכורה את ערך המניות הנקי, אם תקנות החברה מעניקות להם עדיפות במקרה של פירוק. אם לא כך הדבר, מחלקים את העודף בין בעלי המניות, יחסית למספר המניות שכל אחד מהם מחזיק. אם מנהלי החברה אינם יכולים להצהיר כי החברה מסוגלת לשלם את חובותיה במלואם תוך שנה, יהיה הפירוק פירוק מרצון מטעם הנושים. הוחלט על פירוק מרצון 0על 2 סוגיו) ונתמנה מפרק – תופקענה סמכויות המנהלים, אלא אם כן אישרו האספה הכללית או המפרק את המשכתן.

ראה גם פירוק מאונס

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות