מונחים במנהל עסקים: ערך \ שווי שוק של מניה – הגדרה

מונחים במנהל עסקים: ערך \ שווי שוק של מניה  – הגדרה

הגדרה זו של המושג ערך \ שווי שוק של מניה היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

ערך \ שווי שוק של מניה – Market Value of Share –  ערך או שווי שוק של מניה הוא המחיר שבו ניתן לרכוש מניות הנסחרות בבורסה לנ"ע (במקרה של סחורות, בבורסה לסחורות) על פי המחירים המתפרסמים מידי יום ביומו בבורסות אלה, תוך ציון הכמויות המבוקשות והכמויות המוצעות. ערך השוק של מניה נקבע על פי הביקוש והיצע למניית החברה ומושפע מכמות המניות הנסחרות, ממניעים ספקולטיביים, ממגמות כלליות בשוק המניות, ממצב המשק ומצב החברה שמניותיה נסחרות. ערך השוק של המניה בהתייחס לחברה עצמה, ישקף – מדיניות הדיבידנד בעבר ובעתיד, הכנסות הצפויות לחברה בעתיד, סיכוי הגידול שלה. גם הגבלות על הזכות להעביר נ"ע משפיעות בד"כ על ערכם בשוק. ההערכה לפי ערך שוק של מניה, כדי לקבוע את ערכה של חברה צריכה לקחת בחשבון גורמים שאינם משתקפים במחירי השוק השוטפים. נ"ע שאינם רשומים בבורסה, ערך השוק יהיה המחיר הגבוה ביותר שבין מוכר מרצון לקונה מרצון.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות