מונחים במנהל עסקים: מה זה מניות בכורה – הגדרה

מונחים במנהל עסקים: מה זה מניות בכורה – הגדרה

הגדרה זו של המושג מניות בכורה היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

מניות בכורה – Preference Share – מניות בכורה הן מניות המעניקות לבעליהן זכות עדיפות על פני אחרים בכך שלמחזיקים במניות הבכורה הזכות לקבל דיבידנד בשיעור קבוע מראש, אשר ישולם לפני כל תשלום דיבידנד על המניות האחרות בחברה. אי מימושה של זכות זו ע"י החברה בתקופה שאין לה רווח אינו מהווה עילה לתביעה משפטית מצד בעלי המניות הבכורה (דבר שקיים לגבי ריבית של אג"ח ). החברה לא תוכל לשלם דיבידנד לבעלי המניות הרגילות אלא אם שילמה קודם לכן את הדיבידנד על מניות הבכורה. כשהרווח נמוך נהנים בעלי מניות הבכורה וכשהרווח גבוה נהנים בעלי המניות הרגילים. הזכויות העדיפות שמעניקות מניות הבכורה באה לידי ביטוי בעת פירוק החברה. הן זכאיות לקבל את חלקן ברכוש החברה לפני יתר בעלי המניות. הן מוגבלות בזכות הצבעה באספה הכללית. מהוות חלק מהון הבעלים. למעט מניות בכורה בנות פדיון שאינן משתתפות, אשר אופיין הכלכלי הוא כשל התחייבות והן מוצגות בהתאם לכך.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות