מושגים במנהל עסקים: מה זה מחיר הנפקה- הגדרה

מושגים במנהל עסקים: מה זה מחיר הנפקה- הגדרה

הגדרה זו של המונח מחיר הנפקה היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

מחיר הנפקה – Issue Price – מחיר הנפקה הוא המחיר של נ"ע בהנפקה חדשה לציבור, השער לפיו מונפקים נ"ע לראשונה. אם ההנפקה נמכרה לחתמים, מחיר ההנפקה מבחינת החברה יהיה המחיר שנתקבל מהם ולא המחיר לפיו הופצו נ"ע לציבור. מחיר ההנפקה לציבור יהיה שונה בד"כ מע"נ שלהן. קביעת מחיר ההנפקה נעשה במו"מ בין החברה לחתמים. בקביעת המחיר יש להתחשב במחירי השוק השוטפים של נ"ע מסוג דומה וכן בסיכוי הרווח של החברה המנפיקה כל המכפיל הרווח יהיה סביר. מחיר זה נקרא מחיר ההצעה  והוא אינו נתון לתנודות במשך התקופה שבה ההצעה פתוחה לציבור.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות