מושגים במנהל עסקים: מועצת מנהלים – הגדרה

מושגים במנהל עסקים: מועצת מנהלים – הגדרה

הגדרה זו של המונח מועצת מנהלים היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

מועצת מנהלים – Board of Directors – מועצת מנהלים היא האנשים שנבחרו ע"י בעלי המניות כדי לקבוע ולהתוות את מדיניות החברה ולפקח על פעולותיה. מנהלי החברה נבחרים ע"י האספה הכללית ע"י בחירות, מינויים של מחזיקי מניות הנהלה ובידיהם נתונות כל סמכויות החברה שאינן שמורות לאספה הכללית. המנהלים רשאים להאציל חלק מסמכויותיהם. כל מנהל חייב לגלות לשאר המנהלים כל עניין פרי שיש לו בעסקי החברה. נבחרים ע"י בעלי המניות הרגילות משום שהם נושאי הסיכון העיקריים של החברה. לעומת בעלי מניות בכורה הם עלולים שלא לקבל דיבידנד כלל או לקבל מאומה בזמן חיסול.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות