מושגים במנהל עסקים: מהי מדיניות דיבידנד – הגדרה

מושגים במנהל עסקים: מהי מדיניות דיבידנד – הגדרה

הגדרה זו של המונח מדיניות דיבידנד היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

מדיניות דיבידנד – Dividend Policy – מדיניות דיבידנד היא המדיניות הננקטת ע"י חברה בתשלום דיבידנד שנתי לבעלי המניות.מנהלי החברות הנסחרות מעדיפים לשמור על רמה יציבה של דיבידנד ולא לשנות את המדיניות. חברה יכולה להחליט בכל שנה לחלק או לא לחלק רווחים. בחרה פרטית נעשית חלוקת דיבידנד בדרך של החזר הוצאות או תשלום עבור שירותים. בחברה הרשומה למסחר בבורסה מהוות חלוקת הדיבידנדים ומניות הטבה כמערך תקשורת בין החברה לבין בעלי מניותיה בציבור הרחב. באמצעות חלוקת דיבידנד מאותת החברה למשקיעים על רווחיותה ותורמת לשיפור תדמיתה וערכה בשוק. חברות שלא מחלקות דיבידנד או מחלקות דיבידנד בשיעור יותר נמוך משנה שעברה מאבדות את החופש בהחלטה על היקף וכמות הדיבידנד שתחלק. קביעת מדיניות ברורה לעתיד עוזרת לצמצם את מידת אי ההומוגניות של בעלי המניות. חברה המצהירה כי מדיניותה היא לחלק חלק ניכר מרווחיה כדיבידנדים, תמשוך משקיעים המעוניינים בכך. חברה המצהירה כי מדיניותה היא צבירת רווחים והשקעתם מחדש בחברה תמשוך אותם המשקיעים המעוניינים בהשקעות מסוג זה. למדיניות חלוקת הדיבידנד יש השפעה על מבנה ההון של החברה. משאירה חלוקת דיבידנדים בשיעור נמוך את מרבית הרווחים  בחברה ומגדילה את המקורות העצמיים שלה. דיבידנד בשיעור נמוך דוחה השקעות במניות החברה של אותם משקיעים המעוניינים ברווח שוטף על השקעתם ולהקשות על החברה בהנפקת מניות במועד מאוחר יותר.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות