מושגים במנהל עסקים: ישות משפטית – הגדרה

מושגים במנהל עסקים: ישות משפטית  – הגדרה

הגדרה זו של המונח ישות משפטית היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

ישות משפטית – Legal Entity – ישות משפטית היא יחיד, שותפות, חברה, איגוד, ארגון שיש לו בעיני החוק הכושר לעשות חוזים או הסכמים, לקבל על עצמו התחייבויות ולהשתחרר מהן, להיות בעלים של רכוש ולבצע עסקות. אישיות טבעית – אדם, אישיות מלאכותית – חברה. יצור אחראי שיכול לתבוע ולהיתבע אם נגרם לו או שהוא גרם נזק, או כאשר אינו מקיים את אשר קיבל על עצמו. לישות עסקית זהות נפרדת מבעלי המניות שלה.

ראה גם: אישיות משפטית

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות