מושגים במנהל עסקים: חברה ממשלתית – הגדרה

מושגים במנהל עסקים:  חברה ממשלתית   – הגדרה

הגדרה זו של המונח חברה ממשלתית היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

חברה ממשלתית – Government Company – חברה ממשלתית היא חברה שהוקמה על פי חוק החברות הממשלתיות. יותר ממחצית כוח ההצבעה באספה הכללית או הזכות למנות יותר ממחצית מספר חברי מועצת המנהלים שלה בידי המדינה או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית. הקמתה טעונה החלטת הממשלה, הממשלה רשאית להביא לפירוק מרצון של חברה ממשלתי או למכירת מניות שהמדינה מחזיקה בה. קיימים גופים ממשלתיים עסקיים שאינם חברות ממשלתיות – רשות הנמלים, רשות שדות התעופה, רפא"ל, רכבת ישראל – מתנהלים כמשקים סגורים אך לא כחברות.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות