מושגים במנהל עסקים: חברה לאחזקות – הגדרה

מושגים במנהל עסקים:  חברה לאחזקות   – הגדרה

הגדרה זו של המונח חברה לאחזקות היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

חברה לאחזקות – Holding Company – עיסוקה של חברה לאחזקות הוא רכישת מניות בחברות אחרות וקיום פיקוח או שליטה עליהן. החברות האחרות הן בד"כ חברות בנות או חברות מסונפות, שהחברה לאחזקות מחזיקה בכל או בחלק מהמניות שלהן. קשורות לאותו ענף כלכלי. עוסקת בהתוויית קווי הפעולה באמצעות הנהלת החברות, תוך ניצול היתרונות הכלכליים הנובעים מהיחידות של הקבוצה, בגיבוי ניהול וכספי – הכוונת הייצור, המחירים, אזורי שיווק – חברת גג.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות