מושגים במנהל עסקים: חברה בע"מ – הגדרה

מושגים במנהל עסקים:  חברה בע"מ   – הגדרה

הגדרה זו של המונח חברה בע"מ היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

חברה בע"מ – Limited company LTD – חברה בע"מ (בעירבון מוגבל) היא גוף משפטי שנוצר ע"י התאגדות של מספר אנשים בהתאם לחוק במטרה לבצע פעולות עסקיות מוגדרות. הבעלות על חברה כזו – חברת מניות – Stock Company – היא בידי אלו שהשקיעו בה – בעלי המניות – על פי מספר המניות היחסי שבידם, והם נהנים מהכנסות החברה – בצורת דיבידנד לפי יחס זה. חברה יכול להיות פרטית/ציבורית, ערבים הבעלים, מחזיקי המניות, להתחייבות רק בגבולות הע"נ ש המניות, במידה שלא פרעו את מלוא המחיר שבו הוקצו להם המניות, או בהתאם לסכום שעליו הסכימו לתת ערבות. בעלי המניות אינם נושאים באחריות אישית לפעולותיה של החברה. יכול בעל מניות בחברה להתחרות בעסקיה. ההתחייבות מתבטאת בכך שעליו לשלם לחברה את תמורת המניות שהונפקו לו וטרם נפרעו. בפשיטת רגל עלול בעל המניות בחברה להפסיד רק את ערך מניותיו. בעל מניות שהוא גם מנהל בחברה נושא באחריות שונה. בעל מניות בחברה משפחתית עלול להיות אחראי אישית לגבי מסי החברה שנישומו על שמו.

עוד דברים מעניינים:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

החברה הישראלית כידוע לכל היא חברה רווית קונפליקטים ובין אם זה על פוליטיקה, דת או סתם זכות קדימה בכביש הישראלים לא מהססים לצלוב אחד את השני. אולם כל אימת שיש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות