מושגים במנהל עסקים: חברת אם – הגדרה

מושגים במנהל עסקים:  חברת אם – הגדרה

הגדרה זו של המונח חברת אם היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

חברת אם – Parent Company – חברת אם היא חברה השולטת בחברה בת או יותר. חברה לאחזקות או חברה שיש לה פעילות משל עצמה.הוותיקה מבין החברות שיש להן בעלות משותפת או ניהול משותף. כלל החברות מכונה קבוצה. כל אחת מחברות הקבוצה היא אישיות משפטית נפרדת וחלות עליה כל החובות של חברת מניות. לשכת רואי החשבון בישראל – מחזיקה יותר מ-50% מכוח ההצבעה בחרה, יותר מ-505 מהון המניות של חברת בת, הכוח למנות את מרבית המנהלים בחברת בת. חוק נ"ע – מחזיקה ב- 50% או יותר מע"נ של הון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או שהיא רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים. או את המנכ"ל של חברה אחרת. עם התפתחות הכלכלה גברו מגמות הריכוזיות וכתוצאה מכך גם מספר חברות האם. ניתן ליצור פירמידה שלמה של חברות. ע"י השקעה עצמית קטנה להשתלט על ענפים כלכליים שלמים במשק.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות