מושגים במנהל עסקים: חבות – הגדרה

מושגים במנהל עסקים:  חבות – הגדרה

הגדרה זו של המונח חבות היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

חבות – Liability – חבות היא קיומה של חובה לביצוע פעולה או תשלום. בפשיטת רגל – התקשרות, חבות, הסכמה או הבטחה, מפורשת/משתמעת, העשויות  להביא עימן או עם הפרתן, לתשלום כסף/שווה כסף ולרבות גמול בעד עבודה שנעשתה. סכום החבות אינו קצוב או לא ניתן להיקבע לפי כללים מוגדרים או שהוא נתון לשיקול דעת או שהוא מותנה או שטרם חל זמן פירעונו. הפרה – גם אם לא קרתה, או לא הייתה עשויה לקרות לפני היפטרו של החייב. אחריות.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות