מושגים במנהל עסקים: זכאות לדיבידנד – הגדרה

מושגים במנהל עסקים:   זכאות לדיבידנד – הגדרה

הגדרה זו של המונח זכאות לדיבידנד היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד

זכאות לדיבידנד – Entitlement to Dividend – זכאות לדיבידנד היא זכות לקבל דיבידנד של מניות שבעל מניות מחזיק בהם. קמה מרגע שמועצת המנהלים באישור האספה הכללית הכריזה על תשלום דיבידנד. כל עוד לא הייתה הכרזה אין חובה לשלם דיבידנד ואין זכאות לדיבידנד. בהפקדה חדשה, קובע התשקיף כי הזכאות לדיבידנד בשל השנה שבה הונפקו המניות תהיה חלקית, יחסית לתקופה שבה היה מופקד ההון שגויס בתוך החברה. נוצר סוג חדש של מניה בתקופה הראשונה, שאנשי בורסה אינם רואים בעין יפה, הם ממליצים להימנע מדרך זו ע"י קביעת מחיר הנפקה הלוקח בחשבון את הדיבידנד על התקופה שחלפה.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות