מושגים במנהל עסקים: התפרקות חברה – הגדרה

מושגים במנהל עסקים:   התפרקות חברה – הגדרה

הגדרה זו של המונח התפרקות חברה היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

התפרקות חברה – Dissolution – התפרקות חברה היא מצב של הסתיימות, תפוגה או דיס אינטגרציה. ביטול יחסים משפטיים ,חברה שחדלה להתקיים בגלל מחיקת רישה או ע"י השלטונות אם ע"י בעלי המניות ואם בשל קונסולידציה, או סיומה של שותפות על פי רצון השותפים, או בשל מצב חוקי הגורם להפקעת קיומה של שותפות – פטירת שותף, אם לא סוכם מראש שאירוע זה לא מפסיק את קיום השותפות.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות