מושגים במנהל עסקים: הנהלה – הגדרה

מושגים במנהל עסקים:  הנהלה – הגדרה

הגדרה זו של המונח הנהלה היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

הנהלה – Management – ההנהלה של חברה היא הוועדה האקזקוטיבית החשובה של הדירקטוריון, לה מאציל הדירקטוריון את כל סמכות הניהול היומיומיות. חובתה של ההנהלה לשמור על הנכסים שהופקדו בידיה ע"י בעלי המניות ולהרבות נכסים אלה – להפיק רווחים. מילוי מטרה כפולה זו של ההנהלה מותנה בקיום מערך נאות של בקרה פנימית. מחובתה של ההנהלה להתקין מערך בקרה פנימית, ברמה שיש בה כדי להבטיח שמירה על הנכסים מצד אחד, ולהקים מערכת חשבונאות ומערכת גדיווח ברמה המאפשרת הפקת דו"חות כספיים אמיניים ועדכניים.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות