מושגים במנהל עסקים: הון זר \ חיצוני – הגדרה

מושגים במנהל עסקים:  הון זר – הגדרה

הגדרה זו של המונח הון זר היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

הון זר \חיצוני– Debt Capital – הון זר או הון חיצוני הוא כספים שישות עסקית לוותה כדי לממן את פעולותיה בניגוד להון עצמי. מכונה גם הון חיצוני – Outside Capital – מתחלק להתחייבויות לזמן קצר – שוטפות, הון זר אינו שייך לפירמה והיא חייבת להחזירו למלווים. דרך ביניים בין הון עצמי להון זר נחשבת הנפקת מניות בכורה. היחס בין הון זר להון עצמי נקרא מינוף פיננסי והסיכון שנוטלים על עצמם בעלי המניות המניות של הפירמה. שימוש במנוף פיננסי גבוה מגדיל את הסיכון ואת שיעורי הרווחים בפירמה.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות