מושגים במנהל עסקים: הון בעלים- הגדרה

מושגים במנהל עסקים:  הון בעלים– הגדרה

הגדרה זו של המונח הון בעלים היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

הון בעלים – Owner Capital – הון בעלים הוא הון המייצג בעלות. להבדיל מאג"ח או מסמכי חוב אחרים, המייצגים התחייבות של הפירמה לגורמים חיצוניים המהווים הון הלוואות. הון בעלים מייצג את הזיקה שיש לבעל מניות, לשותף או לבעלים אחרים בנכסיה של ישות עסקית, הנובעת מהשקעה ומהצטברות התוצאות העסקיות (רווחים בלתי מחולקים) ופעילות פיננסית המשפיעות על נכסי העסק. הרווח – דיבידנד שיקבל הבעלים של הון כזה תלוי בתוצאות העסקיות של העסק, נקרא – הון סיכון – Risk capital – אקוויטי – Equity Capital. בהתאם לגילוי דעת של לשכת רואי החשבון, כולל גם התחייבויות המירות למניות, אשר ניתן לצפות שתומרנה להון מניות. הון בעלים נחות לעומת הלוואות בסדר תשלומים שנקבע בחוק בעת פירוקה של החברה.

עוד דברים מעניינים:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

החברה הישראלית כידוע לכל היא חברה רווית קונפליקטים ובין אם זה על פוליטיקה, דת או סתם זכות קדימה בכביש הישראלים לא מהססים לצלוב אחד את השני. אולם כל אימת שיש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות