הון – הגדרה

מושגים במנהל עסקים:  הון   – הגדרה

הגדרה זו של המונח הון היא חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

הון – Capital

בכלכלה – הון הוא עושר מוחשי צבור בידי יחיד או פירמה. בנקודת זמן המשמש או יכול לשמש כגורם ייצור יחד עם גורמי ייצור אחרים. ליצירת עושר נוסף או הכנסה. התמורה שהון מקבל היא בצורת ריבית ולמארגן היזם – בצורת רווחים. כלל הנכסים – במונחים כספיים – בסחורות, באמצעי ייצור, בבניינים, המרוכזים בידי מישהו ומשמשים לו מקור לצבירת רווחים. נהוג להגביל את המושג הון לאותם נכסים שנועדו לשימוש לטווח ממושך והתורמים ליצירת רווחים. אין רואים כהון נכסים שאינם מופעלים. ערכו של נכס הון, שיש בכוחו להפיק תפוקה בגודל מסוים. מותנה בערכו של זרם ההכנסה הבא בשל השימוש בו. הון במובן של ערך הוא הערך הנוכחי של זרם ההכנסות הצפוי מהשימוש בנכסי הון.

סוגי הון:

הון אנושי

הון בעלים

הון זר

הון מניות נדרש \ נפרע \ רשום \ מונפק

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות