מושגים במנהל עסקים: בעל מניה עקרי – הגדרה

מושגים במנהל עסקים: בעל מניה עקרי   – הגדרה

הגדרה זו של המונח בעל מניה עקרי  הינה חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

בעל מניה עקרי – Majority Shareholder – מי שמחזיק במספר כזה של מניות בחברה המקנה לו שליטה בה. או מספר כזה שמקנה לו שליטה למעשה. תיאורטית בעל מניות עקרי היא מי שמחזיק מעל 50% מהמניות המצביעות של החברה. קיים פיזור רב של מניות בציבור, שיעור האחזקה בפועל כדי להקנות לו מעמד זה יכול שיהיה נמוך יותר.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות