מושגים במנהל עסקים: בטחונות – הגדרה

מושגים במנהל עסקים: בטחונות  – הגדרה

הגדרה זו של המונח בטחונות הינה חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

בטחונות – Collaterals – בטחונות הן רכוש מוחשי או זכות המשועבדים לטובת המלווה והמשמשים כביטחון להחזר הלוואה שזה נתן ללווה. ביטחונות אלה שיהיו בעלות אופי נזיל, שניתן לממשן – נ"ע, פיקדונות בבנקים, חשבונות חייבים ורכוש אחר מסוגים שונים בעל אופי דומה. נכסי דלא ניידי או זכויות. כל נכס מנכסי עסק, בין שהוא נכלל במאזני העסק ובין שאינו רשום יכול לשמש כביטחון, לרבות נכסים שוטפים (צף), המשתנים בעצם מהותם, כמו חייבים ומלאי. ביטחונות אלה הופכים לרכושו של המלווה במקרה שהלווה אינו עומד בתנאי הלוואה. ביטחונות טובים יכולים להשפיע על שיעורי הריבית שהלווה ישלם בהתחשב בתנאי השוק.

עוד דברים מעניינים:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

החברה הישראלית כידוע לכל היא חברה רווית קונפליקטים ובין אם זה על פוליטיקה, דת או סתם זכות קדימה בכביש הישראלים לא מהססים לצלוב אחד את השני. אולם כל אימת שיש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות