מושגים במנהל עסקים: אישיות משפטית- הגדרה

מושגים במנהל עסקים: אישיות משפטית- הגדרה

הגדרה זו של המונח אישיות משפטית הינה חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

אישיות משפטית – legal Person – אישיות משפטית (או ישות משפטית) היא אדם, ארגון, מוסד, שיש להם זכות והרשאה לנהל עסקים, לחתום על חוזים, להתחייב בהתחייבויות. בד"כ מצב משפטי של תאגיד. לאישיות כזו רציפות קיום ולכן היא נוצרת לשם הגשמת מטרות ממושכות, שאינן צריכות להיות תלויות בחייהם של מיידי האישיות המשפטית. או כדי לגייס כסף מאנשים. כדי שאישיות משפטית תתקיים, היא צריכה להיות מוקמת על פי כללים שקבע החוק.

ראה גם: האישיות המשפטית הנפרדת של החברהישות משפטית

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות