מושגים במנהל עסקים: אופציה למניות – הגדרה

מושגים במנהל עסקים: אופציה למניות – הגדרה

הגדרה זו הינה חלק ממאגר המושגים והמונחים במנהל עסקים וכן חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים באתר, סיכום הקורס דיני תאגידים. השימוש בהגדרות הינו למטרות אקדמיות בלבד.

אופציה למניות – Stock Option – אופציה למניות היא זכות המקנה בתנאים מסוימים הנוגעים לסכום, זמן, מחיר, לקנות מניות של חברה ע"י אנשי מפתח מסוימים שלה, בד"כ שכירים. אופציה מהווה תמריץ למנהלים לדאוג לרווחים גדולים יותר לחברה, כדי שערך האופציה שבידיהם יעלה. המחיר שבו זכאים אנשי המפתח לרכוש את המניות הוא בד"כ מתחת למחיר השוק, יש בד"כ הגבלות על המסיר במניות שרכשו בדרך זו במשך תקופה מסוימת, הלוקחות בחשבון את בעיות המיסוי החלות על הטבה זו. מבחינה חשבונאית אופציה כזו לא נרשמת בד"כ כמכירה יד למועד מימושו בפועל, אום נהוג לציין את עובדת קיומן של אופציות כאלה בהערות לדו"חות הכספיים של החברה.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות