דיני תאגידים: חובות בעלי שליטה

דיני תאגידים: חובות בעלי שליטה

הסיכום שלפניכם לקוח מתוך אסופת סיכומי הקורס "דיני תאגידים למנהלים", ראו גם מאגר הסיכומים במנהל עסקים וכן מאגר הסיכומים של האוניברסיטה הפתוחה

בעלי שליטה ומערכת היחסים בינם לבין בעלי מניות המיעוט

ההנחה בדיון היא חברה ולה בעל שליטה. קיומו של בעל שליטה בחברה יכול לפעול לטובתה במצבים מסוימים וכנגדה באחרים.

כל עוד אין התנגשות אינטרסים בין בעלי מניות המיעוט לבין בעלי מניות הרוב, בעלי מניות המיעוט, נהנים מקיומו של בעל מניות שליטה. ההנחה היא כי כיוון שבעל השליטה יותר מושקע (וחשוף לסיכונים), יש לו אינטרס מהותי יותר להשקיע ולפקח על ההתנהלות של התאגיד, מאשר חברה שהבעלות בה מבוזרת. כך, קיימים מקרים רבים בהם קיומו של בעל שליטה מקל על בעיית הנציג הקיימת בין בעלי המניות ובין ההנהלה. לדוגמא, מנכ"ל שלא ינהל את החברה כמו שצריך, יפוטר על-ידי בעל השליטה.

מצבים של בעיית נציג בין בעל שליטה ובעלי מניות המיעוט בחברה מתעוררים כאשר קיים ניגוד עניינים בין בעל השליטה ובין בעלי מניות המיעוט – החברה עושה עסקים עם בעל השליטה,  אך האחרון נמצא משני צידי העסקה ויש לו מצד אחד אינטרס בתור בעל מניות בחברה שהחברה תרוויח מהעסקה, ומצד שני אינטרס של מי שעושה עסקים עם החברה להרוויח על חשבון החברה.

כיצד נתרגם את הניתוח העובדתי שלעיל למונחים משפטיים?

ראשית נבהיר מיהו בעל שליטה.

לאחר מכן נשאל מהן החובות המוטלות על בעל שליטה

לאחר מכן נעסוק בנושאים הבאים:

בעלי שליטה – בקרה מבנית: דירקטוריון, דחצי"ם וועדת ביקורת

הדירקטוריון

ועדת ביקורת

דירקטור חיצוני:

דירקטור בלתי תלוי

"עניין אישי" של בעל-שליטה בעסקה עם חברה ציבורית

אישור עסקאות עם בעלי שליטה: ההתמודדות המשפטית של חוק החברות

עסקה שיש לבעל השליטה עניין בה

הכרעה באישור עסקה שיש לבעל השליטה עניין בה

ביקורת שיפוטית

סיכום עסקאות בעלי עניין– המנגנון בחוק החברות מבוסס על טריגר (מבחן שלוקח עסקה רגילה ומעביר אותה למנגנון מיוחד). השאלה היא לרוב כיצד נתרגם קונפליקט בין בעלי השליטה לבין החברה/מיעוט. הניסיון של החוק לתת תרגום לקונפליקט הוא: עסקה חריגה של חברה עם מי שלבעל השליטה יש עניין / העסקת קרובי משפחה או בעל השליטה עצמו / עסקה עם בעל השליטה. ס' 270(4) כולל גם הצעה פרטית שלבעל השליטה עניין אישי.

ביחס לכך יש לבחון הגדרות רבות ומורכבות: מהו עניין אישי של בעל שליטה- אין פסיקה בסוגיה, שכן כל פסקי הדין דנים בעניין האישי בשלב השני ביחס לבעלי המניות (שליש בלתי נגוע). גם בהנחה שיש עסקה המקיימת את כל התנאים של חוק החברות, עדיין ייתכן שלא יהיה צורך בהליכי האישור אם זה נכנס לתוך תקנות "ההקלות" (חשוב להבין את התקנות לבחינה).

בהנחה שנדרש אישור מיוחד- חשוב לבחון מהו בדיוק ההליך הנדרש!

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות