דיני תאגידים: פיזור הסיכון

דיני תאגידים: פיזור הסיכון

סיכום זה הינו חלק מאסופת סיכומי הקורס "דיני תאגידים למנהלים", חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים וכן אוסף הסיכומים של האוניברסיטה הפתוחה באתר

מושג פיזור הסיכון (קשור בנושא של הגבלת אחריות): נושא הסיכון נראה כדבר שיש לקבל ולהתרגל אליו, אולם שוק המשקיעים יכול להתמודד עם הסיכון בשוק ע"י פיזור הסיכון וגיוון השקעות.

דוגמא: חברה א' הינה סוכנות נסיעות שמרוויחה בעת גאות במשק, חברה ב' עוסקת במימושי נכסים (מכירות נכסים מעוקלים וכד') ולכן עסקיה משגשגים דווקא בתקופת שפל. מחיר המניה של כל חברה כיום הינו 150 ש"ח. שווי המניה בעוד שנה תלוי במצב השוק בארץ, גאות או שפל. נניח שיש 50% סיכוי לכל מצב.

כיצד הכי טוב לי כמשקיע להשקיע את 300 השקלים שברשותי?

תוחלת מחיר צפוימחיר כיוםשפלגאות
200150100300חברה א
200150300100חברה ב

אפשרות א': רכישת שתי מניות של חברה א'.

אפשרות ב': רכישת שתי מניות של חברה ב'.

אפשרות ג': רכישת מניה מכול חברה א+ב. ß נטרול הסיכון והשקעה שתניב תשואה וודאית.

מניה חברה א  מניה חברה ב2 מניות חברה ב2 מניות חברה א
400200600גאות
400600200שפל
400400400שווי תיק צפוי
  • המציאות בשטח מראה כי השפעת הגיוון של הסיכון היא גם עם עלות שולית פוחתת- בשלב מסוים של פיזור זה לא מביא לתועלת יותר.

יש להיות מודעים לקיומם של שני סוגי סיכונים-

    • סיכון ספציפי: ידוע מניות אל על תרד אם מחיר הדלק יזנק (ניתן לפזר הזנק).
    • סיכון כללי: נוגע לכל השוק, סיכון שבלתי ניתן לפיזור שכל משקיען לוקח סיכון לגביו (למשל המשבר הפיננסי הנוכחי, פריצת מלחמה).

 

משמעות הגבלת אחריות היא "עסקת חבילה" שכל מי שבא במגע עם החברה בע"מ מסכים לה, ולפיה, במצב של חדלות פירעון הנכסים היחידים שיעמדו לרשותו לפירעון הנשייה יהיו הנכסים של החברה, ולא הנכסים של בעלי המניות. בעל עסק יכול לבחור האם להיות באחריות מוגבלת

(בע"מ) או שלא.

אולם, יש לזכור כי הבנק (כדוגמא לנושה) לוקח סיכון רב יותר כאשר הוא עובד עם חברה של עירבון מוגבל. לכן, בסיטואציה של עסקים בין בנק לחברה בע"מ, הבנק ידרוש פיצוי להשקעה בדמות ריבית גבוהה יותרß פרמיית הסיכון של הבנק. היתרון הוא שבמצב בו החברה פושטת את הרגל, אין בעליה פושטים גם את הרגל.

הערה: גם אם אדם לא מאוגד כחברה בע"מ זה לא אומר שיש אינסוף נכסים להשבת החוב בשל הגנת דיני פשיטת רגל של אנשים פרטיים. גם ביחס אליו ניתן יהיה להיפרע רק ככל שיש נכסים לפרוע, כלומר עדיין לא ברור שיהיה מאיפה לפרוע את כל החובות.

דרך להתנות על אחריות מוגבלת זו היא ע"י ערבות אישית של מנהל/בעל מניות החברה לנושה: לכאורה, זהו מצב מוזר שמצד אחד ישנה חברה בע"מ, ומצד שני אני נותן לנושה ערבות אישית (ביטול רעיון הא"מ). למה במקרה כזה לתת ערבות אישית? ההסבר לכך הוא שזה בעצם מונע את העירבון המוגבל רק מול המלווה גדול (לדוגמא הבנק) ובחירה לשאיר א"מ לנושים "הקטנים" כמו ספקים. זוהי גם דרך לאותת לבנק על רצינות.

לעניין נושים בלתי רצוניים (לדוגמא נושים נזקים כתוצאה מהרעלה לדוגמא), אין להם ערבות אישית ולכן מבחינה עסקית יש היגיון רב, לחברה ולבנק, להתאגד כחברה בע"מ, להעניק לבנק ערבות אישית ואילו לכל יתר הנושים, ובפרט לנושים הבלתי רצוניים- לא.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות