מנגנוני שוק ובעיית הנציג

מנגנוני שוק ובעיית הנציג – סיכום

סיכום זה הינו חלק מאסופת סיכומי הקורס "דיני תאגידים למנהלים", חלק ממאגר הסיכומים במנהל עסקים וכן אוסף הסיכומים של האוניברסיטה הפתוחה באתר

כקולקטיב (תביעה נגזרת ותביעה ייצוגית).

מנגנוני שוק שמסייעים בהתמודדות עם בעיית הנציג

o      שוק השליטה- במצב של העדפת אינטרסים צריםß ירידת ערך המניותß חשש להשתלטות על ידי מנהלים אחרים שייעלו את הערך. המנהלים הפוטנציאלים בעצם מרסנים את בעיית הנציג.

כלומר- השתלטות של מנהלים בשוק שיהיה כדאי להם לקנות את השליטה. בארץ מנגנון זה אינו רלוונטי שכן ברוב החברות שנסחרות גרעין שליטה (בעל שליטה חזק במיוחד שמחזיק ביותר ממחצית המניות של החברה) ולכן לא ניתן להעיף את בעלי המניות ללא רצונם.

o      שוק המנהלים- מנגנון להחלפת מנהלים בלתי יעילים – אסיפה כללית שבסמכותה למנות ולפטר דירקטורים. מנהלים מתחרים עם מנהלים אחרים בשוק המנהלים ע"י הצעת מנהל את עצמו במקום אחר כאשר מזוהה חברה המנוהלת באופן גרוע. האסיפה בוחרת את המנהלים הטובים יותר.

מנהלים שרוצים להצליח ולהתקדם ולכן שוק הניהול עצמו מתמרץ את המנהלים.

o      שוק ההון- שוק המגייס כספים לצורך מימון והגשמת תכניות עסקאות של חברות. חברות שניהולן אינו יעיל יתקשו בגיוס הון ולכן המנהלים נמנעים מניהול אינו יעיל וניצול היותם הנציגים. לחברה יש מערכת יחסים מתמשכת עם שוק ההון, כאשר יש פרויקטים חדשים שמצריכים הנפקת מניות נוספת שתזרים הון לחברה, או ע"י אגרות חוב.

o      שוק המוצרים- ניהול בלתי יעיל של חברה ירחיק את ממוצריה משוק המוצרים וכתוצאה מכך או שיפוטרו המנהלים או שהחברה תגיע לחדלות פירעון. ההנחה היא כי אם החברה מנוהלת באופן רשלני וגרוע במיוחד, בסופו של דבר החברה לא תצליח. שוק זה משמש כמנגנון במידה ואכן ישנו שוק מוצרים.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות