תקשורת המונים: תאגידי תקשורת

תאגידי תקשורת הם גופים כלכליים גדולים החולשים על חברות רבות. ההפרטה של א.התקשורת יצרה תחרותיות ונוצר ענף כדאי להשקעה. שני מושגי יסוד: בעלות צולבת– תאגיד השולט בת.כתובה ואלקטרונית גם יחד(ערוץ ועיתון). בעלות חד-ערוצית- כאשר הבעלות הצולבת מתקיימת בתוך אמצעי תקשורת אחד (עיתונים/ערוצים). בעלות רב ערוצית- כאשר הבעלות הצולבת מתפרסת על כמה ערוצים של ת.ההמונים. תאגיד רב-תחומי- תאגיד השולט במספר תחומים שלא בהכרח קשורים לתקשורת (ביטוח ועיתון).

תאגידים- יתרונות: 1. חוסן כלכלי. 2. ייעול העבודה וצמצום עלויות וקיום מנגנון מרכזי. 3. שליטה בעולם התוכן והמסרים. 4. יכולת תיווך והשפעה גבוהה. חסרונות: 1. פגיעה בשוק החופשי של דעות ופלורליזם תקשורתי. 2. שיבוש התחרותיות ויוזמה. 3. עולם תוכן הנובע משיקולים כלכליים של התאגיד. תאגיד זר= תוכן זר, פגיעה בתרבות המקומית.

סוגי תאגידים: מיון לפי 3 סוגים: 1. לפי הבעלות (פרטית, מסחרית, ציבורית) 2. לפי תחום פעילות כללי (שולט רק בתקשורת או לא) 3. לפי תחום הפעילות התקשורתית (מתמחה באלקטרונית או בכתובה)

מיון ארגוני תקשורת: 1. תדירות ההופעה (יומית, חודשית) 2. סוג הבעלות (ציבורית, פרטית) 3.קהל היעד 4.תפוצה א (ארצית, מקומית) 5. איכותי או עממי 6.תוכן (ז'אנר, תכנים) 7.תפוצה ב (קהל גדול, מצומצם, מנויים).

המתחים בארגוני תקשורת: 1. בין הבעלים (כלכלי) לעורכים (מקצועיים/חברתיים) 2.תפישות מנוגדות בין הבעלים לעובדים על נורמות מקצועיות, שכר, הסכמי עבודה, פיצויים  3. העדפת "פרי-לאנסים" ללא תנאים סוציאליים, איום על הוותיקים.

תהליך הברירה בארגוני תקשורת: האנשים הלוקחים חלק פעיל ביצירת המסר והתוכן הם בני אדם בעלי דעות עמדות והשקפות והם המחליטים מה יפורסם ומה לא. המקום והזמן מוגבלים ולכן יש לסנן ולברור את המידע עבור הנמענים. תהליך הסינון נקרא- "שוערות", המבצעים הם "שוערים". בתהליך קיימים 3 שלבים: התהליך מחוץ לארגון- סוכנויות מידע, יחצנים, דוברים וכו'.; הסינון בתוך הארגון- עורכים; הסינון האישי- שיקולים אישיים של עורכים ועיתונאים המושפעים מתפישת התפקיד, העולם, המציאות, החיברות וכו'.

העיתונאי: 2 תפישות תפקיד: השוער- אותו אחד האחראי לאיסוף ומסירת המידע האובייקטיבי, תפישתו כי זכות הציבור לדעת, שואף לניטרליות, מתקשר ל"עיתונות המדייקת".  הפרקליט- לוחם ומגן על זכויות המיעוטים והמקופחים בחברה ונוקט עמדה במודע, לטובתם, מתקשר לעיתונות החוקרת/לוחמת. (שוערX2- מסנן מידע בתהליך הברירה; ותפקיד העיתונאי האובייקטיבי)

תקשורת המונים – סיכום

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות