לגדול עם הטלוויזיה: אוריינות מדיה

לגדול עם הטלוויזיה: אוריינות מדיה

סיכום זה הינו חלק מאסופת הסיכומים בקורס "לגדול עם הטלוויזיה", מאגר הסיכומים של האוניברסיטה הפתוחה.

אוריינות מדיה – שליטה בשפה התקשורתית.  הכוונה היא למידת הנגישות של האדם לאמצעי התקשורת. מדובר על היכולת לנתח, להעריך ולייצר מסרים באמצעי התקשורת השונים ולדעת לפענח מספרים ולפענח את האופן שבו קהלים עושים זאת.

ז"א אדם שצורך תקשורת בצורה ביקורתית.

מרבית החוקרים סבורים כי מיומנויות אלה כוללות את הבנתם של חמשת המאפיינים האלה:

1. המסרים בטלוויזיה מובנים – ז"א שתמונת המציאות בטלוויזיה היא סובייקטיבית, מציגה תמונה חלקית (בגלל מגבלות המקום, סיבות טכניות, המציאות בטל' תמיד תהיה מוגבלת). בכל תוכן טלוויזיוני של ממד של הבניית מציאות.

הבעיה היא שצופה הטלוויזיה לא תמיד מודעים למגבלות המדיום, בגלל שהזוית היא מוגבלת ותופסים את המציאות הטלוויזיונית כתמונה בלעדית של המציאות.

2. המציאות הטלוויזיונית נוצרת בהקשרים פוליטיים, חברתיים וכלכליים – זווית הראייה הסובייקטיבית של הטלוויזיה נשענת על שיקולים מסחריים, פוליטיים או מהקשרים חברתיים (בעל המאה הוא בעל הדעה, נגישות לאליטה פוליטית משפיעה, אחריות חברתית, לשמור על הסדר החברתי הקיים).

3. תהליך הפרשנות של הטקסט הוא תוצר של אינטראקציה בין המפענח, התרבות והטקסט. לכל טקסט אין סוף פרשנויות , פיסק – פרשנות נגזרת מכל מיני הביטים חלקם תרבותיים, חלקם מציאותיים, חיצוניים סובייקטיביים.

4. לאמצעי התקשורת יש שפות, מערכת סמלים, וז'אנרים שונים, חשוב להכיר את השפה התקשורתית, כלים שמשרתים את הטקסט, מעצימים אותו ויש להכיר את הכוח שלהם להפעיל מניפולציות על הצופה.

5. לאמצעי התקשורת השפעה על תפיסתנו את המציאות, תפיסת המציאות בטלוויזיה משפיעה על תפיסת המציאות של הצופים. זה קורה גם כי הטלוויזיה נגישה למקומות שבד"כ אין לצופה נגישות אליהם, אבל גם כי נוח לצופה הטלוויזיה להסתמך על הטלוויזיה כמוקד מידע, הטלוויזיה סוכן חיברות שמבנה מציאות.

לסיכום ניתן לומר שאוריין מדיה יהיה מסוגל לפענח לנתח ולייבא מסרים כאשר התהליך הזה הוא תהליך בלתי פוסק של חיפוש משמעות, יצירת משמעות ע"י טקסטים תקשורתיים והבנת הדרכים שבהן אחרים עושים זאת.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות