סיכום מאמר: שילוב הדין היהודי במערכת המשפט הישראלי \ יצחק אנגלרד

סיכום מאמר: יצחק אנגלרד-שילוב הדין היהודי במערכת המשפט הישראלי

מתוך המאגר: סיכומי מאמרים במשפטים

מטרת המאמר "שילוב הדין היהודי במערכת המשפט הישראלית" של יצחק אנגלרד היא לבדוק מהי המשמעות הדתית של שילוב המשפט היהודי, ההלכה, במערכת המשפט הכללית של מדינת ישראל.

אופיים השונה של ההלכה ושל משפט המדינה

משפט יהודי/דתי: מקור התוקף אלוהי, החקיקה, הפסיקה והשינוי מסורים לחכמי הדת. מדינת יהודים צריכה להיות מושתתת על תורת ישראל.

משפט כללי/ישראלי: מקור התוקף הוא רצון בנ"א, החקיקה והפסיקה מסורה לגופים שלטוניים מוסמכים ומבוססת על עקרונות מוסר, שיטות פסיקה וחקיקה ושינוי לפי צרכי השעה. קליטת משפט עברי מיוסדת על ראיית התורה כנכס תרבותי של העם היהודי.

קליטתו של הדין הדתי ע"י המדינה משמעה, חילונה של ההלכה. חילון פורמאלי זה מעלה את השאלה אם יש משמעות דתית חיובית לשילוב ההלכה במשפט המדינה.

הפגיעה המהותית בהלכה ע"י מעשה החקיקה

1. קליטה סלקטיבית של עקרונות דתיים התלויה בצרכי החברה בזמן זה, שוללת את התוקף העל אנושי בהלכה, ובכך פוגעת בקדושתה.

2. שילוב דין דתי ספציפי לתוך מערכת הנורמות הכללית, תביא לחוסר שוויון בפסיקת בי"ד אזרחי לבי"ד דתי, הפוסק על טהרת ההלכה.

3. הדין הדתי מבטא השתרשרות פסיקה ענפה וארוכת שנים. ניסוח קצר ותמציתי, כמקובל בחקיקה המודרנית, יביא לפגיעה מהותית באופי הדין הדתי.

4. המציאות מצריכה חקיקה הלכתית חדשה, אשר מותר לה להיעשות רק על ידי פוסק הלכה. המחוקק החילוני נעדר סמכות לכך מבחינה דתית.

5. הדין הדתי מאופיין בריבוי מחלוקות, ובמצבים רבים אין הלכה פסוקה. המחוקק הישראלי לא יותיר מחלוקת ללא הכרעה, ויראה עצמו כמחויב להכריע במחלוקת הלכתית.

הפגיעה בהלכה ע"י מעשה השפיטה

  1. שופט מחויב להיות שומר מצוות, על מנת שפסיקתו תקבל תוקף דתי.
  2. בית המשפט יפרש את הדין הדתי לפי כללי הפרשנות המקובלים. חסר יושלם עפ"י המשפט האנגלי המקובל, כל עוד לא יבוטל סימן 46 לדבר המלך במועצתו.
  3. קליטת המשפט היהודי לתוך מערכת המשפט של המדינה, תביא לידי פגיעה בשלמותו של הדין הדתי. האם מסקנה זו מחייבת שלילתה המוחלטת של דרך זו? – תלוי בהשקפת עולמו של המשיב.
  4. מסיק כי שיתוף הפעולה בין החוגים הדתיים והלא-דתיים מבוסס על המשמעות התרבותית-לאומית של מעשה הקליטה, הנראית רצויה בעיני שניהם, אף אם היא מקוטעת.
  5. האם קליטה תוך שלילת הדוגמטיקה הפנימית של המשפט היהודי היא עדיין בעלת משמעות תרבותית חשובה? לדעת אנגלרד, לאחר דחייתו של היסוד הדתי לא ניתן לדבר עוד על המשך ורציפות במשפט.
  6. ולראיה,"יהדותם"של החוקים מתבטאת בעיקר במטבעות לשוניות הלקוחות מהמסורת.אנגלרדטוען כי באופן הזה מצדיקים החוגים הדתיים את השתתפותם בהנהגה.
  7. היהדות הדתית צריכה להכיר בחילוניותה של המדינה וליצור מערכת כללים המסדירה את יחס הדת למדינה כזאת.

יצחק אנגלרד-שילוב הדין היהודי במערכת המשפט הישראלי

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות