הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה-19 – סיכום

הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה-19 – סיכום

סיכום זה הוא חלק מאסופת הסיכומים בהיסטוריה כאן באתר

הלאומיות המודרנית היא התופעה הפוליטית והתרבותית הבולטת באירופה של המאה ה-19. התנועות הלאומיות התגבשו באירופה במאות ה – 18 וה – 19 כתוצאה מתהליכים ומאורעות שונים התהליכים אשר הולידו וחיזקו את הלאומיות משתנים  ממדינה ומדינה.

הסדר הישן

בתקופה שקדמה לצמיחת התנועות הלאומיות ועלייתה של הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה-19, מרבית התושבים באירופה חיו תחת משטר מלוכני, עם שליט בדמות מלך ששלט בחסד האל. החברה הייתה מחולקת לשלושה מעמדות עיקריים:

  1. הכמורה – אנשי דת, שמעמדם ניתן להם מעצם היותם שליחי האל.
  2. אצולה – אצילים, נסיכים, רוזנים ובעלי קרקעות, אשר נישאו זה לזה וראו עצמם כבעלי מעמד עליון לעומת שאר העם.
  3. פשוטי העם רוב רובה של העם, אשר היה נטול רכוש ומעמד, ורובו לא ידע קרוא וכתוב.

             רוב האנשים חיו באחוזות והתפרנסו מחקלאות.

תהליכים היסטוריים שהשפיעו על רעיון הלאומיות

תנועת ההשכלה

במאות ה – 17 וה – 18 צמחה קבוצה של הוגי דעות, סופרים, מדענים ומשכילים שנקראו תנועת ההשכלה שטענו :

–        לאדם יש שכל והוא צריך לשאוף להשכלה וידע.

–        כי לאדם יש 'זכויות טבעיות' – לחירות, שוויון וקניין-רכוש ואסור לפגוע בהן.

–        צריך להחליף את שלטון המלך הבלתי מוגבל.

–        כי צריך  לצמצם  את כוחם של המלך והמעמדות העליונים, ולהעניק לעצמם (למעמד הבורגני והמשכיל) את אותן זכויות טבעיות.

השפעת ההשכלה על הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה-19– רעיון זה לש ההשכלה, אשר קבע את השוויון של בני האדם ואת זכותם לנהל את חייהם לפי רצונם ובחירתם, אומץ ע"י התנועות הלאומיות גם לגבי עמים (אומות) – כפי שכל בני האדם שווים וחופשיים, כך קיים שוויון בין העמים ולכל עם יש זכות להגדרה עצמית. כלומר, לחופש ולעצמאות, מבלי שהיא נתונה לכיבוש של עם זר. ברגע שכל אומה תהיה חופשייה יוכלו אזרחיה לממש את זכויותיהן הטבעיות. הרעיונות המודרניים של הנאורות והליברליזם הם הבסיס ללאומיות הפוליטית. הן אינן מדגישות את הייחוד של כל אומה, אלא להיפך, הן מדגישות א זכותו של כל עם לחיות במדינת לאום משלו, שתעניק לאזרחיה את זכויותיהם הטבעיות.

 

התנועה הרומנטית

התנועה הרומנטית נולדה כניגוד לרעיונות של תנועת ההשכלה ולקחה אף היא חלק בלאומיות המודרנית באירופה במאה ה-19.  התנועה הרומנטית הדגישה את הרגש, החושים, הדמיון, הקסם וכל מה שפועל על האדם בדרך לא שכלית. הרומנטיקנים שאפו לעורר באדם את ההתלהבות, היופי, הספונטאניות, אהבת הטבע, והחיבור לעבר ולמורשת העם.

השפעת התנועה הרומנטית על הלאומיות המודרנית –אנשי הרומנטיקה השתמשו באגדות עם, בסיפורי גיבורים, ובמיתוסים מרגשים כדי ליצור זיקה בין האדם לבין המסורת של עמו. בכך תרמה התנועה לעיצוב הזהות הלאומית של העם. אנשים  יכלו להזדהות עם גיבורי עבר ולחוש חלק מעם מיוחד ומפואר.

התנועה הרומנטית, השפיעה מאוד על צמיחת הלאומיות האתנית בכך שהיא עוררה את הרגש הלאומי של בני כל עם, חיברה אותם אל ההיסטוריה של אבות אבותיהם ועודדה אותם להצטרף למאבק הלאומי.

החילון

החילון לקח חלק מרכזי בגיבוש וצמיחת הלאומיות המודרנית במאה ה-19. במשך מאות שנים הייתה הכנסייה הקתולית הסמכות הרוחנית העליונה באירופה. נוצרי טוב, לפי הכנסייה הוא אדם המאמין בעיקרי האמונה הנוצרית ונשמע להוראותיה. עם התפתחות המדע (ראה: המהפכה המדעית) ועליית תנועת ההשכלה, ירד מעמדה של הכנסייה באירופה. ככל שהידע הנרכש הלך וגדל, פחתה השפעת הכנסייה והחל תהליך הדרגתי של חילון. אנשים רבים ובמיוחד בני המעמד הבינוני העירוני, החלו מתנתקים מהדת ותופעת החילון הפכה מתופעה שולית לתופעה חברתית רחבה.

השפעת החילון על הלאומיות – ירידת מעמד הדת הותירה חלל ריק בלב האדם ונוצר צורך בכוח גדול אחר שיהווה תחליף לדת. כוח זה היה התנועה הלאומית המודרנית שממש כמו הדת, היא השתמשה בסמלים ודיברה במושגים של עם, מולדת וקדושה.

המהפכה התעשייתית

במהלך המאה ה 19 התרחשה באירופה מהפכה ענקית בתחום הייצור שנקראה המהפכה התעשייתית. בעקבות תגליות מדעיות בתחום הפיסיקה והחשמל, הוקמו אלפי בתי חרושת. נסללו מסילות רכבת לאורכה ולרוחבה של אירופה, ניבנו ספינות קיטור, והתפתחה העיתונות. לשינויים אלה הייתה השפעה רבה על החיים באירופה. מערכת החינוך התפתחה, יותר ויותר אנשים למדו קרוא וכתוב, החלה הגירה המונית מהכפר לעיר.

השפעת המהפכה התעשייתית על הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה-19 – מעגל האנשים אשר ידעו קרוא וכתוב גדל. אנשים אלו נחשפו לרעיונות חדשים כמו רעיון הלאומיות.

רבים עזבו את כפריהם ואת משפחתם ועברו להתגורר בערים, תוך שהם משאירים מאחוריהם את אורח חייהם הישן. עם המעבר לעיר, חשו אנשים רבים כי איבדו את תמיכת הקהילה, המשפחה והערכים הישנים. לכן חשו ריקנות וצורך גדול להשתייך לקהילה חדשה.

הלאומיות סיפקה את הצורך הזה על ידי כך שהעניקה תחושת שייכות וביטחון לכולם. מעצם ההשתייכות לעם גדול בעל היסטוריה עתיקה, אנשים רבים חשו שייכות וגאווה. הם כבר לא ראו את עצמם כאנשים קטנים בתוך עולם גדול ומשתנה, אלא כבעלי תפקיד וכשייכים למשהו גדול, חזק ונצחי – ה ע ם.

 ראה עוד סיכומים על:

מאפייני התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19

הגורמים לצמחיתן וגיבושן של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19

שלבי התפתחות הפעילות הלאומית באירופה במאה ה-19

מאפייני הלאומיות המודרנית

13 ציטוטים על לאומיות

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות