בגרות באזרחות: בחירות דמוקרטיות ובחירות בישראל – שאלות ותשובות

בגרות באזרחות: בחירות דמוקרטיות ובחירות בישראל – שאלות ותשובות

מאמר זה הוא חלק ממאגר הסיכומים והמשאבים בנושא בגרות באזרחות כאן באתר. 

שאלה: הצג הסברים לחשיבות שיש לבחירות במשטר הדמוקרטי.

תשובה: בחירות מאפשרות חילופי שלטון מעת לעת ובכך מגבילות את השלטון (מונעת עריצות ושרירותיות של השלטון.

 1. 1.     בחירות מבטאות את עקרון הדמוקרטי של שלטון העם – שלטון באמצעות נציגים שבחר העם.
 2. 2.     בחירות מאפשרות לאזרחים להשתתף בתהליך פוליטי ולקבוע את דמות המשטר ע"פ רצונם האמיתי.
 3. 3.     בחירות מבטאות את העקרון הדמוקרטי של הסכמיות – פתרון חלוקי דעות בדרכי שלום.
 4. 4.     בחירות ממשות את הזכות של כל פרט לבחור ולהיבחר .

שאלה: יש הטוענים ששיטת הבחירות היחסית מתאימה לחברה הישראלית. הבא נימוק לטענה זו, הבא דוגמא מהמציאות הישראלית המשקפת חיסרון של שיטת הבחירות היחסית.

תשובה:

 1. 1.     ייצוג פוליטי של מכלול הקבוצות במדינה (מצמצמת מתחים)
 2. 2.     השיטה מובילה לביטוי מפלגות בכנסת, דבר המקשה להקים קואליציה יציבה ועלול לשתק את עבודת הממשלה.
 3. 3.     השיטה מקנה כוח רב למפלגות קטנות המשתתפות "לשון מאזניים" ומתנות את השתתפותן/תמיכתן בקואלציה בתגמולים שהם מתחברים לכוח אקטואלי שלהם.

שאלה: אלו שתי מטרות של רשימה (מפלגה) פוסלות ע"פ חוק את השתתפותה בבחירות בכנסת.

 • ·       כאשר מפלגה שוללת במצע שלה את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
 • ·       כאשר המפלגה שוללת את האופי הדמוקרטי של המדינה.
 • ·       כאשר המפלגה קוראת במצעה להסתה לגזענות

תנאים הכרחיים לקיום בחירות דמוקרטיות

כלליות –  כל האזרחים יכולים לבחור ללא אפליה.

חשאיות –  אף אחד אינו יכול לאלץ את הבוחר לגלות במה הוא בחר.

מחזוריות – הבחירות נערכות אחת לתקופה מסוימת הנקבעת בחוק. בין ארבע לחמש שנים, הכוונה לפרקי זמן קבועים.

שוויניות – לכל בוחר קול אחד וכל קול שווה ערך למשנהו.

התמודדות חופשית – לפחות שתהיינה שתי מפלגות. הסבר: קיומה של תחרות חופשית והוגנת בין שתי מפלגות או יותר או בין שני מועמדים או יותר. ההתמודדות החופשית משקפת את עקרון הפלורליזם וכן את הזכות לחופש הביטוי ואת הזכות לחופש ההתאגדות.

שאלה מבגרות: במהלך מערכת הבחירות במדינה מסוימת הורה הנשיא לשירותי הביטחון לעצור חלק מהמועמדים. הוא עשה זאת כדי למנוע מהם לנהל בצורה יעילה את תעמולת הבחירות שלהם וכך לפגוע בסיכויים של מתחריו להצליח בבחירות.

ציין והסבר את התנאי לקיום בחירות דמוקרטיות. שאינו מתקיים במדינה זו

תשובה:

ציון: התמודדות חופשית.

הסבר: קיומה של תחרות הוגנת בין שני מתמודדים או יותר או בין שתי מפלגות לפחות. זה נותן ביטוי לחירויות כמו חופש ביטוי, חופש התאגדות, חופש עיתונות.

ביסוס: הנשיא הורה לעצור חלק מהמתמודדים. מטרתו הייתה למנוע מהם לנהל את מערכת הבחירות שלהם בצורה יעילה. כלומר למנוע מהם להצליח בבחירות. במקרה זה נפגעה ההתמודדות החופשית, מכיוון שמטרתו של הנשיא הייתה לפגוע בסיכויים של מתחריו להצליח בבחירות.

שאלה:

תהליך הבחירות המקדימות (פריימריז) מחזק את את הדמוקרטיה במפלגות. הסבר כיצד באים בתהליך זה באים לידי ביטוי שניים מעקרונות הדמוקרטיה.

תשובה: שלטון העם – חברי המפלגה בוחרים ישירות את המועמדים של המפלגה.

הכרעת הרוב – המיקום של המועמדים ברשימת המפלגה לכנסת נקבע בהתאם למספר הקולות שקיבלו בפריימריז. (הכוונה תמיד לרוב שתמיד קובע)

עקרון הפלורליזם – הפריימריז מאפשרים לקבוצות השונות במפלגה לבחור את הנציג שלהם עבור הרשימה.

עקרון השוויון – לכל חבר מפלגה יש זכות שווה להציג את מועמדותו לבחירות בפריימריז.

שאלה מבגרות: הסבר מהי ממשלה קואליציונית והצג חיסרון אחד שלה.

תשובה: ממשלה קואליציונית זו ממשלה המורכבת מצירוף של כמה מפלגות כדי לזכות בתמיכה של רוב חברי הכנסת.

חסרונות:

 1. 1.     כל ההשפעה של הסיעות הקטנות (נציגי המפלגות בכנסת) הוא מעבר לכוחן היחסי בכנסת.
 2. 2.     ממשלה קואליציונית עשויה להיות לא יציבה בשל ריבוי הסיעות המרכיבות אותו.
 3. 3.     ההסכם הקואליציוני שנחתם בין המפלגות אינו משקף את העמדה של המפלגה כפי שהוצגה בפני הבוחר בעת הבחירות, אלא את הפשרה שהגיעו אליה המפלגות כדי להגיע להסכם.

שאלה: הסבר מדוע שיטת הבחירות היחסית הנהוגה בישראל מביאה להקמת ממשלה קואליציונית.

תשובה: שיטה זו מאפשרת ייצוג לרוב הקבוצות/הדעות/האינטרסים בחברה, כלומר: היא מעודדת ריבוי מפלגות. בדרך כלל בשיטה כזו אין אפשרות למפלגה אחת או שתיים להשיג רוב בבחירות/בכנסת, מצב שמחייב הקמת ממשלה קואליציונית.

שאלה: איזו שיטת בחירות לפרלמנט מעודדת ריבוי מפלגות. הצג שני יתרונות ושני חסרונות של שיטה זו.

תשובה: שיטת בחירות יחסיות רשמיתיות ארציות.

יתרונות:

 1. 1.      שיטה זו היא מאוד דמוקרטית, מבטאת את רחשי ליבם של הבוחרים, מממשת פלורליזם פוליטי ומאפשרת ייצוג למיעוטים.
 2. 2.     שיטה זו מאפשרת ייצוג מפלגתי לדעות וזרמים שונים, כלומר לרוב הקבוצות במדינה.

חסרונות:

 1. 1.     קשה למפלגה אחת להשיג רוב מוחלט, ולכן יש צורך להרכיב קואליציה ממפלגות אחדות. דבר זה מקשה על הקמת הקואליציה, מצריך משא ומתן ארוך ומורכב, ומאפשר סחטנות של של השותפים הקואליציונים.
 2. 2.     בשיטה כזו יש בממשלה הקואליציונית ריבוי דעות ואינטרסים שונים, יש קושי לקבל החלטות בממשלה, מכיוון שאין אחדות רעיונית וכמובן גדל הפוטנציאל לחוסר יציבות.

הצד הפורמלי והמהותי של בחירות

ההיבט הפורמלי של הבחירות מחייב קיום בחירות, בהליך מקובל וידוע בפרקי זמן קבועים.

ההיבט המהותי של הבחירות מחייב שמירה על זכויות הפרט וקיום חמשת התנאים)כ ח מ ש ה) – אם אחד מהם לא מתקיים, הבחירות אינן דמוקרטיות.

הזכות לבחור ולהיבחר בישראל

 • ·       אזרח בן פחות מ-21 לא יכול להיבחר לכנסת. אבל לבחור זה מעל 18.
 • ·       אזרח שנידון לתקופת מאסר של חמש שנים בגין עבירות כגון בגידה או ריגול ועדיין לא עברו חמש שנים מסיום המאסר בפועל אינו רשאי להיבחר לכנסת.
 • ·       אזרח בעל אזרחות כפולה שלא ויתר על אזרחותו האחרת, למרות שיכול היה לעשות כן, לא יהיה מועמד לכנסת.
 • ·       אזרחים בעלי תפקידים ציבוריים, כגון: נשיא המדינה,הרמט"כל, שני הרבנים הראשיים, עובדי מדינה, וקציני צה"ל בחירים אינם רשאים להיבחר אם לא סיימו את שירותם מאה ימים לפני הבחירות לכנסת.

נקודות חשובות:

 1. 1.     חשוב להבחין בין תנאים הכרחיים בבחירות דמוקרטיות לבין מאפייני שיטות בחירות שונות.
 2. 2.     חשוב להבין כיצד בחירות דמוקרטיות מגבילות את השלטון.
 3. 3.     בתהליך הבחירות באים לידי ביטוי עקרונות דמוקרטיים מרכזיים כמו: שלטון העם, פלורליזם, זכויות המיעוט, שלטון החוק,  והסכמה רחבה על כללי המשחק.
 4. 4.     חשוב לדעת את היתרונות והחסרונות שבכל אחת מהשיטות (האיזורית רובית אישית) ויחסית (רשימתית ארצית)
 5. 5.     בכל שיטה יש ביטוי לצרכים ולאינטרסים של החברה, וכל חברה בוחרת לעצמה את שיחטות בחירה המתאימה לה וקובעת אותה בחוק.
 6. 6.     שיטות הבחירה השונות מנסות ליצור איזון של הבוחרים ובין האינטרס הציבורי של יציבות השלטו הנבחר ויעילות תפקודו.

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: