בגרות באזרחות: חוקה -סיכום, שאלות ותשובות

בגרות באזרחות: חוקה -סיכום, שאלות ותשובות

מאמר זה הוא חלק ממאגר הסיכומים והמשאבים בנושא בגרות באזרחות כאן באתר. 

מהי חוקה? החוקה היא אוסף של כללים המגדירים את סמכויותיהם של מוסדות השלטון ומסדירים את פעולתם, את היחסים ביניהם – היחסים בין מוסדות השלטון לאזרחים ולארגוניהם (חוקים אלה מעמדם הוא מעל ליתר חוקי המדינה).

חוקה פורמלית – כאשר אוסף הכללים החוקתיים מרוכז במסמך אחד וקיבל את תוקפו ע"י אישר של אסיפה מכוננת(מוסד שנבחר לשם חקיקת חוקה – לאחר אישור החוקה הפורמלית, האסיפה המכוננת מתפזרת).

חוקה פורמלית:

מבוא הצהרתי – > עקרונות המשטר החברתי פוליטי, למשל: עקרונות הדמוקרטיה

מוסדות השלטון מבנם, והיחסים ביניהם -> דוגמא: היחסים בין הכנסת בממשלה או היחסים בין הממשלה לצבא

זכויות האדם והאזרח, המיעוט וחובותיהם – > גם כיצד לבצע שינוי

חוקה מטריאלית: מסורות, מנהגים, תקדימים, ופסקי דין עקרוניים, חוקי יסוד, חוקים רגילים בעלי תוכן חוקתי שהצטברו במשך השנים והתקבלו כנורמות עליונות ומחייבות ע"י מוסדות השלטון והאזרחים, גם בהיעד מסמך ערוך ומנוסך בצורת חוקה פורמלית.

שאלות על חוקה

 1. מהם הנושאים הנכללים בחוקה של מדינה דמוקרטית?

תשובה: מבנה מוסדות השלטון דרך בחירתם, תפקידיהם וסמכויותיהם, יחסי הגומלין במוסדות השלטון וה אופי המדינה וערכיה, זכויות האדם והאזרח, מעמד החוקה והדרכים לשנות אותה.

 1. 2.      ציין הסברים לחשיבותה של חוקה במדינה דמוקרטית.
 2. 1.      מרסנת ומגבילה את רשויות השלטון.
 3. 2.      מונעת שרירותיות ושימוש לרעה בסמכויתיהם.
 4. 3.      קובעת את מבנה הסמכויות, יחסי הגומלין, וגבולות הפעולה של רשויות השלטון.
 5. 4.      קובעת את אופייה ודמותה של המדינה.
 6. 5.      מקנה יציבות למוסדות השלטון.
 7. 6.      מקור חינוכי חשוב, שממנו יכול הציבור ללמוד על יסודות המשטר ועל האידאלים המנחים את החברה.
 8. 7.      מגנה על זכויות האדם והאזרח.

השוואה בין חוק רגיל לבין חוקה

 • ·       חוקה קשה יותר לשנות מחוק רגיל (שמשתנה ע"י רוב רגיל). במרבית המדינות החוקות נוקשות – חוקות שקשה לשנותן (החוקה הנוקשה ביותר – החוקה של ארה"ב).
 • ·       חוקים רגילים נחקקים ע"י הרשות המחוקקת ואת החוקה מגבשת הרשות המכוננת (בישראל הכנסת מכהנת בשני התפקידים).
 • ·       אין לחוקק חוק הסותר את העקרונות וההוראות הקבועים בחוקה.

השוואה בין חוקה פורמלית לבין חוקה מטריאלית

חוקה פורמליתחוקה מטריאלית
כתובה במסמך אחד.אינה חייבת להיות מרוכזת במסמך אחד.
מרבית החוקות נוקשות.החוקה גמישה.
מתגבשת בדרך כלל בעת לידת מדינת, או לאחר מהפכה חברתית.מתהווה במשך שנים רבות.

חשוב לדעת: חוקה – חשוב לדעת מהי חוקה ומהו תפקידה במדינה דמוקרטית.

חשוב להבין את ההבדל בין חוקה פורמלית לבין חוקה מטריאלית.

חשוב להבין שחוקה מבטאת את ההסכמיות. קיומה של חוקה הוא תנאי חשוב, אך לא מספיק לקיומו של משטר דמוקרטי.

לחוקה ניתן מעמד מיוחד, וחשוב להשוותה לחוק רגיל.

ראה גם: סוגיית החוקה בישראל

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: