בגרות באזרחות: זכויות האדם והאזרח – שאלות ותשובות

בגרות באזרחות: זכויות האדם והאזרח – שאלות ותשובות

מאמר זה הוא חלק ממאגר הסיכומים והמשאבים בנושא בגרות באזרחות כאן באתר. 

*שש זכויות הבסיסיות.

-חובות של אדם ואזרח.

-זכויות קבוצה.

זכויות פוליטיות.

-זכויות חברתיות .

2.הבא דוגמא להבחנה ,אפליה פסולה ולהעדפה מתקנת לקריאת עמודים 143-147 למעלה .

1.הזכויות:

*הזכות לחיים והזכות לביטחון (שלמות הגוף).

*הזכות לחירות.

*הזכות לקניין.

*הזכות להליך הוגן .

*הזכות לכבוד והזכות לפרטיות

*הזכות לשם טוב.

א.הבחנה-החוק מתייחס באופן שונה לרצח מבוגר ולרוצח ילד משום ששני הרוצחים שונים זה מזה במובנים עקרוניים כמו אחריות והבנת המהות מעשה הרצח.

ב.אפליה פסולה –אי קבלת אדם בעל כישורים מתאימים לעבודה מסוימת שאינן קשורות לעבודה עצמה –כמו אי קבלת אדם שצבע עורו שחור למשרה בכירה בשל היותו אדם שחור.

ג.העדפה מתקנת-שריון מקומות לנשים ברשימה מפלגתית לכנסת מתוך הנחה שבעבר הן הופלו לרעה במסגרת זו ולכן ראוי לשריין להן מקום מובטח .

זכויות טבעיות .

זכויות טבעיות הן זכויות שניתנות לאדם מעצם היותו אדם הן נותנות לנו באופן טבעי ונגזרות מטבע האדם הזכויות אינן מעונקות על ידי השלטון ,השלטון דואג לכך שהן יקוימו והוא אינו רשאי ליטול אותם מהפרט (חיים,כבוד,חירות,שוויון ,הליך הוגן ,קניין ).

זכויות פוליטיות/האזרח.

חלק מהזכויות הטבעיות והן מגדירות את זכויותיו של האדם כאזרח במדינה .

אלה הן זכויות פוליטיות –הזכות לבחור ולהיבחר חופש התארגנות /התאגדות למתוח ביקורת העל השלטון מדינה אינה רשאית לשלול את זכויות האזרח של אזרחיה כשם שאין יכולה לשלול את זכויותיו הטבעיות של האדם כאדם ,תפקיד השלטון לדאוג שהם יקוימו ויכובדו .

חובות האדם והאזרח .

האדם

האזרח

-לכבד את זכויות האחר להימנע מפגיעה בזכויות של אחרים .

חובות הנובעות מתוקף החוק באופן כללי לצוות לחוקי המדינה :

א.לשלם מיסים.

ב.לשרת בצבא.

ג.להתריע על עוולות .

ד.לממש את זכותו האזרחית ולהשתתף בבחירות .

-סובלנות כלפי האחר (גם אם דעותיו ועמדותיו עמודות בסתירה לשלו )

 

 

הזכות לשוויון .

הזכות של כול אדם שלא יהיה מופלה לרעה/הזכות לקבל יחס שווה ללא הבדל דת גזע ומין מסיבות לא מוצדקות ולא רלונטיות כול בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותהם .

יש להתייחס באופן שוויוני לכול אדם באשר הוא אדם.

הערה: הזכות לשוויון במדינה דמוקרטית באה לידי ביטוי :

*בחקיקה :תוכן החוק ,שוויוני כדי שלא יווצר מצב שבו החוק מעניק זכויות יתר לאנשים או קבוצות מסוימות או שלל זכויות יסוד חשובות מפרטיים/מקבוצות מסוימות .

*באכיפת חוק :יש ליישן את החוק לגבי כול בני האדם במדינה בצורה שווה (לא משנה אם הוא למד או לא למד או כן איש שלטון הוא אדם פשוט כולם שווים בפני החוק ).

למרות העיקרון של שוויון בפני החוק יש מקרים שבהם יש הצדקה לסגן מהשוויון –במקרים של הבחנה ,העדפה מתקנת ואפליה פסולה :.

*הבחנה –הענקת יחס שונה לאנשים השונים זה מזה בכישורים /ביכולות /בדרכים ייחודים,כאשר השוני רלוונטי לעניין /בגלל סיבות מוצדקות .

*אפליה פסולה-התייחסות לא שווה לאנשים בעלי תכונות דומות וצרכים דומים מסיבה שאינה מוצדקת האפליה פסולה גם אם האנשים שונים זה מזה אולם השוני בינהם לא רלוונטי לנושא הנדון .

*העדפה מתקנת –מתן יחס מועדף לתקופה מוגבלת שבעבר המדינה קיפחה במטרה לצמצם את הפער בין קבוצה זו לבין שאר האוכלוסיה (זו מדיניות זמנית עד שיצומצם הפער ).

לשים לב ל4 מרכיבים :

-מדיניות הממשלה .

-הטבות לקבוצות שקופחו בעבר .

-לתקופת זמן מוגבלת .

-עד שיושג שוויון או יצומצמו הפערים .

הבחנה

העדפה מתקנת .

ניתנת

-לפרט שהשוני רלוונטי

מס' אנשים שיש להם בעיה משותפת .

הסיבה

צורך רלוונטי

קופחו בערב על ידי המדינה (נסיבות היסטוריות ונק' זינוק נמוכה יותר )

מדיניות שהוא לא תמיד ממשלתית יכול להיות גם :רשויות השלטון וגם מוסד פרטי (חרדים בסופר

תמיד מדיניות ממשלתית ותמיד רשויות השלטון

זמני או קבוע

תמיד מזני עד שיצומצם הפער .

שאלה מבגרות –הבאי שני טיעונים בעד ושני טיעונים בנגב .

בעד –צימצום פערים וקידום האוכלוסיה (רופאים בנגב ,עובדים סויציאלים ערבים ) ביטול דעות קדומות ושינוי יחס בחברה (שיריון מקומות בכנסת לנשים ).

נגד-

זוהי אפליה פסולה .

מקטינה את הרצון של בני הקבוצה הנחותה להתאמץ להשקיע כדי להגיע להישגים .

הזכות לחירות (עמ' 137-141)

הגדרה :זכותו של אדם לנהל את חייו כרצונו ,לשלוט בחייו ולשאת באחריות לבחירותיו .

חירות היא לא הפקרות ,לעתים יש צורך להגביל את חירותו של האדם לפעול על פי רצונו .

דוגמאות:1.כאשר זכות של אדם מתנגשת בזכות של אדם אחר או בזכות של קבוצת מיעוט .

2.כאשר בהגשמת זכות פרט מסוימת יש סכנה לביטחון המדינה או לסדר הציבורי ולשלום הציבור .

3.כאשר יש סכנה שהאדם יפגע בעצמו .

4.כאשר יש סכנה למשטר הדמוקרטי –(זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה ).

חירויות שונות :

*חופש המחשבה –הזכות היחידה שאינה מוגבלת מוחלטת .

*חופש המצפון –תוספת מעשה למחשבה .

*חופש ביטוי-אמירה ביטוי הדברים ,הגדרה-במדינה דמוקרטית לכול אדם יש זכות להביע את אמונותיו ,דעותיו ורגשותיו בדרכים מגוונות .

בשיחה בן חברים,בתקשורת כתובה ומשודרת ,בפרסומים שונים ,בהפגנות ,באומנות ובספרות.

*חופש המידע-זכותו של כול אדם לקבל מידע מרשויות השלטון כמו מס' הכנסה וביטוח לאומי .

היחיד מחפש מידע כדי שיוכל לקבל החלטות מתוך חשיבה ביקורתית .

*זכות הציבור לדעת-הכוונה ללמוד מזה ולא סתם חטטנות וממציצנות ,זכות הציבור שתהיה לו נגישות למידע חיוני /רלוונטי הנוגע לנבחרי הציבור /רשויות השלטון .

לדוגמה עורך של עיתון מפרסם את שמו של חבר הפרלמנט שנמצא בחקירה משטרתית הנוגעת לפרשת שחיתות שבה היה מעורב במסגרת תפקידו .

מידע זה חיוני /רלוונטי לציבור כדי לסייע לו בשיקוליו בבחירת הנציגים לפרלמנט .

*חופש דת/ מדת –חופש דת-זכותו של אדם להאמין בדת מסוימת ולקיים אותה (תפילות ,טקסים מצוות) ,חופש מדת-של להאמין בדת מסוימת ושלא יכפו עליו סממנים דתיים ).

*חופש ההפגנה /המחאה-שתי זכויות אלה נגזרות מחופש הביטוי .

הזכות לחיים בטחון ושלמות הגוף עמ' 135:

הגדרה:חובת המדינה להגן על זכותם של האזרחים החיים בה ,לחיים,בטחון ושלמות הגוף .

זכותו של כול אדם לחיים בטחון ושלמות הגוף וזכותו של כול אדם לחיות בלי לפחד מפגיעה פיזית או נפשית בחייו .

אסור ליטול את חיי האדם ואסור לפגוע בגוף האדם (המעשה הבלתי מוסרי ביותר בחברה האנושית ) זכות זו היא לא רק לאי פגיעה בחיים עצמם היא כוללת גם את זכותו של האדם שלא לחיות בפחד מפני פגיעה פיזית והשפלה .

דוגמה-פגיעה פיזית-התעללות בתוך המשפחה ,התעללות תוך כדי חקירה ,השפלה-התעללות מילולית –"אני ארצח אותך" .

מזכות זאת נובעת חובת המדינה להגן על חייהם וביטחונם של כול בני האדם .

חובה ממושת על ידי :א.מוסדות בטחון כגון צבא ומשטרה .

ב.חוקי המדינה –חוקים האוסרים רצח ,הריגה ,אלימות .

הזכות להליך משפטי הוגן :

הגדרה-כול אדם זכאי להגנה על זכויותיו במהלך עמדתו לדין .

פירוט:אסור לעצור אדם ללא משפט ליותר מפרק זמן קצוב .

אין להעניש אדם ללא משפט.

זכותו של אדם לדעת במה הוא מואשם .

דוגמאות להליך משפטי הוגן-

1.אין לערוך חיפוש בביתו של אדם ללא צו של שופט .

2.זכות למשפט פומבי .

3.נאשם זכאי לייצוג משפטי על ידי עורך דין לאורך ההליך המשפטי כולו (מספקים עורך דין מהסנגוריה הציבורית ).

4.זכותו של אדם שמשפטו יתנהל בשופטים בלתי תלויים (ללא קרבה מסוימת).

הגבלה לזכות להליך משפטי הוגן –חשוב להקפיד על הליך משפטי הוגן כדי לשמור על זכויות אדם שנאשם במעשה מסוים ,אך לעיתים הפגיעה בזכויות אחרות היא בלתי נמנעת .

דוגמאות-

1.משיקולים שונים של בטחון המדינה נפגעת זכותו של חשוד למשפט פומבי .

2.החוק המאפשר מעצר של 24 שעות ללא צו של שופט פוגע בזכותנו לתנועה ,כבוד ופרטיות .

הזכות לכבוד ולשם טוב ופרטיות .

הגדרה כבוד :הזכות של אדם שלא יהיה נתון ליחס משפיל /מבזה מעליב –הימנעות ממצב של מבוכה ,אי נעימות ,פגיעה בדימוי העצמי או בושה לאדם .

פרטיות הגדרה –הזכות של אדם לחיות בלי חשיפה /התערבות /חדירה לחייו שלא ברשותו (זכותו של אדם שלא יחדרו לתחומו הפרטי ללא רשותו זכותו של אדם שלא ייגעו בחפציו ובגופו ואו יאספו לגביו מידע ויפרסמו פרטים על אודותיו ללא הסכמתו ).

הזכות לשם טוב הגדרה– הזכות של אדם ששמו לא ייפגע באמצעות פרסום שאין בו מן האמת .

זכותו של אדם שלא יתפרסמו עליו דברים שאינם נכונים ושגורמים לו נזק .

הזכות לפרטיות

הזכות לשם טוב

כיצד נגרמת הפגיעה

על ידי פרסום וגם ללא פרסום על ידי עצם החדירה לפרטיות

הפגיעה היא על ידי פרסום בלבד (מדובר בפרסום מידע המכפיש שמו של אדם גם אין בכך חדירה לפרטיות )

אמיתות המידע

פרסום מידע אמתי על חייו הפרטיים של אדם

פרסום מידע שקרי /הוצאת דיבה (פרסום מידע אמיתי המפריח את דימוי החיובי של אדם אינו פגיעה בשם הטוב זו לא הוצאת דיבה )

הזכות לקניין :

*קניין רוחני-(זכויות יוצרים ) הזכות להחזיק ביצירות אומנות לסוגיהן וליהנות מהן ,אין לפגוע בהן ולשנות אותן ללא רשותו של היוצר .

כול יצירה שאדם יוצר היא קינינו ואין להשתמש בה או לשנות אותה לרשותו.

שימוש על ידי אחרים בלי רשותו .

*הגבלה לזכות לקניין –כמו זכויות אחרות גם הזכות לקניין אינה מוחלטת והיא יכולה להתנגש בזכויות אחרות לדוגמה :

הפקעת קרקע לצורך סלילת כבישים או לצורכי בטחון כמו הקמת בסיס צבאי .

מכיוון שהזכות לקניין היא זכות טבעית ההפקעה מחייבת מתן פיצוי לנפגע על ידי קרקע חלופית או פיצוי כספי .

שאלות מבגרות –

*שאלה :כיצד צריכה מדינה דמוקרטית צריכה לנהוג כאשר יש התנגשות בין זכויות ?

תשובה-שכלול ואיזון בין הזכויות שמתנגשות כלומר לשקול מהו הפתרון שיביא לפגיעה מועטה ככול האפשר לכול אחת מהזכויות .

*שאלה:בדוח מבקר המדינה צוין כי הקשיים הכלכלים של רוב תושבי הנגב נובעים מכך שהממשלה מיעטה להשקיע באזור זה בהשוואה לאזורים אחרים במדינה .

בעקבות זאת אישרה הכנסת חוק שלפיו כול תושבי הנגב יזכו להקלות בתשלום מיסים איזו מדיניות באה לידי ביטוי הסבר .

תשובה –ציין-העדפה מתקנתמתן יחס מועדף לתקופה מוגבלת שבעבר המדינה קפחה במטרה לצמצם את הפער בין קבוצה זו לבין שאר האוכלוסייה (זו מדיניות זמנית עד שהצטמצם הפער ).

החוק נועד לצמצם את הפער שנוצר בן תושבי הנגב לשאר תושבי המדינה עקב מדיניות הממשלה שמיעטה להשקיע בנגב בהשוואה לאזורים אחרים במדינה .

תושבי הנגב זוכים להקלות במיסים לעומת שאר תושבי המדינה .

זו מדיניות של העדפה המתקנת לזמן קצוב –מוגדר עד שייווצר שוויון ויקלו על הקשיים הכלכלים של אנשי הנגב .

שאלה:מועצה מקומית בצפון הארץ מצאה שתושבים רבים בתחומה לא שילמו לה מיסים כנדרש .

בתגובה החליטה המועצה שבכול חודש היא תציין בעמוד השער של העיתון המקומי את שמות החייבים לה ואת סכום החוב .

התושבים פנו לבית משפט בטענה שצד זה יפגע בזכות בסיסית שלהם וכאין להתנות זכות בקיום חובה .

א.ציין והסבר איזו זכות של התושבים תפגע אם המועצה תנקוט את פעולה שציינה ?

נמק תשובתך.(הזכות לפרטיות ).

ב.הסבר את טענת התושבים שאין להתנות זכות בקיום חובה ,בסס את תשובתך על פי הקטע .

תשובה

הסברת הגדרה הזכות לפרטיות .

נימוק בהצמדה לקטע .

ב.טענת התושבים שאין להתנות זכות בקיום חובה :

הסבר לכול אדם יש זכויות טבעיות שעימן נולד ,לכן גם אם אזרח אינו ממלא את חובותיו ,אסור לשלטון לפגוע בזכויותיו הטבעיות ,אם אינן קשורות ישירות לעברה /לחובה .

ביסוס-הזכות לכבוד /פרטיות היא זכות בסיסית טבעית של התושבים .

למרות שהם לא מילאו את חובת תשלום המיסים המועצה אינה יכולה לפגוע בזכות זו באמצעות ציון שמותיהם בעיתון המקומי .

מיכון שאין קשר ישיר בן הזכות לחובה .

-האם יש קשר בין זכויות וחובות ?

אדם שלא מילא את חובתו ייענש ,אין לפגוע בזכויות של עבריין אם אין להם קשר לעברה מיכוון שהזכויות הן טבעיות .

הזכויות הטבעיות ניתנות לאדם מעצם היותו אדם .

עבריין אינו מאבד את זכויותיו האזרחיות והחברתיות .

לדוגמה –אדם שעבר עברת תנועה רישיונו יישלל או שישלם קנס אבל לא תפגענה זכויותיו האזרחיות כמו להצביע בבחירות לכנסת או לרשות המקומית ,או זכויותיו הקיומיות כמו לקבל קצבת ביטוח לאומי ושירותי בריאות .

שאלה :שופט בבית משפט באחת מהערים בארה"ב הציב בכניסה לבית המשפט פסל שעליו חרוטים עשרת הדברות הוא אמר, הצבת הפסל בכניסה לבית המשפט מבטא את אומנותו שבעשרת הדברות כלולים ערכים יסודיים של צדק כפי שהם מקובלים בחברה האמריקנית .

לדעתי יש מקום להציג את עשרת הדברות בכול בניין ממשלה .

קבוצה של אזרחים הפגינה מול בית המשפט בדרישה לסלק את הפסל מהמקום המפגינים טענו שהצבת הפסל שעליו עשרת הדברות בבנין ציבורי פוגעת באחת מהחירויות היסוד של העיר .

*ציין והסבר על איזו זכות התבסס השופט כאשר הציב את הפסל בסס את דברייך על האירוע .

*ציין והסבר איזו זכות /חירות של האזרחים נפגעה בסס את דברייך על האירוע .

(חופש הביטוי).

שאלה :על פי חוק רשות השידור כול אזרח שברשותו מקלט טלוויזיה חייב לשלם אגרת טלוויזיה למדינה לאחרונה נודע שהמשטרה תחרים מכוניות של אזרחים שלא שילמו את אגרת הטלוויזיה ציין והסבר איזו זכות של האזרחים שיוחרמו מכוניותיהם תפגע בסס את דבריך על האירוע .

זכויות אזרח –זכויות פוליטיות .

זכויות הם חלק מהזכויות הטבעיות והן מגדירות את זכויותיו של האדם כאזרח במדינה דוגמאות :

-זכות לבחור .

-זכות להיבחר.

-חופש התארגנות .

-חופש התאגדות .

*מדינה אינה רשאית לשלול את זכויות האזרח של אזרחיה כשם שאין היא יכולה לשלול את זכויותיו הטבעיות של האדם כאדם .

*תפקיד השלטון לדאוג שהזכויות יקוימו ויכובדו .

זכויות חברתיות .

זכויות חברתיות אמורות להבטיח לאזרחים רמת חיים סבירה בסיסית ואנושית ,זכויות אלה אינן חלק מהזכויות הטבעיות המדינה מחליטה בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם למדיניות הכלכלית חברתית הנהוגה בה באיזו מידה להעניק זכויות אלה לשנות או לבטל אותן .

שאלה :מהו ההבדל בן זכויות חברתיות לבין זכויות אדם ואזרח .

הצג שתי זכויות חברתיות .

תשובה-זכויות חברתיות הן זכויות שהמדינה רשאית להחליט אם להעניק אותם וכמה להעניק  וגם בהתאם למדיניות החברתית הכלכלית במדינה לעומתם זכויות האדם והאזרח  הן זכויות טבעיות בסיסיות של כול אדם ולכן המדינה צריכה לדאוג לקיומם ולממש אותן .

דוגמאות לזכויות-זכות לרמת חיים סבירה –קצבאות לנזקקים וסובסידיות על מוצרים חיוניים.

זכות לדיור-דיור ציבורי למחוסרי בית ומענקים לדיור

זכות לטיפול רפואי-שירותים נחוצים בתחום הבריאות  ,ביטוח בריאות ממלכתי .

זכות לחינוך-זכות לקבל השכלה או כללים בנוגע למס' שנות לימוד חובה .

זכויות עובדים ותנאי העסקה –זכות לעבודה או חוקים וכללים להגנה על העובד כמו שכר מינימום והגבלת שעות עבודה .

שאלה:במדינה מסוימת פרץ משבר כלכלי שאיים למוטט חברות ובנקים פרטיים בעקבות המשבר החליטה הממשלה להעניק באופן חד פעמי סיוע כספי נרחב לכמה חברות ובנקים שנקלעו לקשיים כספיים כדי למנוע את סגירתם .

המשבר הכלכלי היווה סכנה שהאזרחים רבים יהפכו למובטלים והממשלה ביקשה למנוע את הפגיעה בה .

ציין והסבר את הזכות החברתית של האזרחים שהממשלה ביקשה למנוע את הפגיעה בה .

(זכות לרמת חיים ).

זכויות קבוצה-קבוצת מיעוט

קבוצה של מיעוטים היא קבוצת מיעוט אתנית שיש לה מרכיב ייחודי אחד או יותר המבדיל אותה לאוכלוסיית הרוב במדינה לדוגמה שפה ,דת ,פולחן ,מערכת חינוך ייחודית ,מערכת משפטית נפרדת וכדומה .

זכויות המיעוט אינן שייכות לאדם כפרט אלה רק להיותו חלק מקבוצה .

קיימות 3 גישות המתייחסות להכרה בזכות המיעוטים לשמור על ייחודם במדינה דמוקרטית :

1.גישה ראשונה (צרפת ) גישה זו אינה מכירה בזכויותיהם הייחודיות של קבוצות המיעוט לפי גישה זו יש לדכא כול פלורליזם של קבוצות בתחום התרבות והלשון (צרפת ) –הם מעוניינים להטמיע את קבוצות המיעוט בתרבות השלטת .

2.גישה שנייה (ארה"ב) גישה שאינה מכירה בזכויותיהם הייחודיות של קבוצות המיעוט אך היא לא מונעת מהקבוצות לשמור על ייחודן באופן פרטי לדוגמא ארה"ב מאפשרת לקבוצות המיעוט מערכות חינוך פרטיות אך היא לא מתקצבת אותם .

3.גישה המכירה בזכויות הייחודיות של קבוצות המיעוט המדינה הדמוקרטית מכירה לא רק בזכויות האדם והאזרח של כול הפרטים בקבוצה אלה בזכותה של קבוצת המיעוט לשמור על קיומה ועל זהותה כקבוצת מיעוט ייחודית שאינה מעוניינת להתבולל בקרב הלאום השלט .

ישראל מאפשרת לקבוצות המיעוט להקים מערכות חינוך שבהם הלימודים מתנהלים בשפה שלהם וכן מתקצבת אותן .(ישראל)

שאלה מבגרות :הצג שני הבדלים בין זכויות האדם לזכויות מיעוטים (זכויות קבוצה ) הסבר הבדל אחד בן שני הגישות הנהוגות במדינות דמוקרטיות לגבי זכויות מיעוטים .

תשובה:הבדל אחד –לכול אדם יש זכויות אדם טבעיות שאין אפשרות לשלול ממנו ואילו זכויות מיעוט ניתנות על ידי המדינה לפי שיקול דעתה (וניתן לשלול אותן ).

הבדל שני-כול אדם זכאי לממש את זכויות האדם שלו ואילו לזכיות מיעוט יכולים להיות זכאים רק מי שנמנים עם קבוצת מיעוט בעלת מאפיינים ייחודים ביחס לרוב .

הבדל שלישי-הפרט יכול לתבוע את מימוש זכויות האדם שלו ,אך לא יכול לתבוע את מימוש זכויות המיעוט כלומר הפרט יכול לתבוע זכויות מיעוט רק כחלק מקבוצה .

ב.קיימת גישה שאינה מאפשרת למיעוטים לשמור על זהותם הייחודית וכופה עליהם להיטמע ברוב וקיימת גישה שלא כופה על המיעוטים להיטמע ברוב מאפשרת להם לשמור על זכויותיהם הייחודיות מאפשרת להם לפעול ולהזדהות כמיעוטים ואף מקימה להם לדוגמה מערכות חינוך ומתקצבת אותם (לדוגמא ישראל-צרפת ) .

1.כיצד מתבטאת ההכרה במיעוטים במבנה של מדינות ?

תשובות –שלטון עצמי במסגרת פדרציה .

-שלטון עצמי במסגרת אוטונומיה .

בעמוד 175-177 בעיקר ב176 .

2.מה ההבדל בן אוטונומיה טריטוריאלית לבין אוטונומיה קהילתית .

תשובה :1.א.שלטון עצמי במסגרת פדרציה משמע לכול מחוז בפדרציה יש פרלמנט ממשלה ומינהל ציבורי ומערכת שיפוטית ומתקיימת בה חלוקת סמכויות המוגדרת בחוקה של המדינה ובין רשויות השלטון של הממשל המרכזי של המדינה לבין רשויות השלטון של המחוז שיטה זו מאפשרת למיעוט להפעיל שלטון עצמי ברוב תחומי החיים במחוז שבו הוא חי.

ב.אוטונומיה-שיטת ממשל אוטונומית שלטון עצמי פנימי להבדיל משיטת ממשל פדראלי במדינות שמתקיימות אוטונומיה הן ניתנות רק לאזורים מסוימים ולאוכלוסיות מסוימות.

אוטונומיה טריטוריאלית :

המדינה מעניקה מידה מסוימת של ממשל עצמי לקבוצת מיעוט המרוכזת מבחינה גיאוגרפית באזור מסוים במדינה ומהווה רוב באותו אזור אוטונומיה טריטוריאלית מעניקה לאותו אזור שלטון עצמי שכולל ממשל פרלמנט מערכת שיפוטית ומנהל ציבורי אך היא אינה כולל יחסי חוץ ובטחון .

אוטונומיה קהילתית-אוטונומיה קומונאלית מוענקת במקרים שבהם המיעוט מפוזר במדינה ללא תלות במקום המגורים ומעניקה למיעוט מסודות חינוך ותרבות ודת משלהם בשליטתם.

ההבדל בניהם הוא שאוטונומיה קהילתית היא ללא תלות במגורים לעומת אוטו נמייה טריטוריאלית שנותנת זכויות לפי אזור .

המשך נושא זכויות מיעוט זכויות קבוצה .

זכויות המיעוט כוללות (בצורה כללית לאו דווקא ישראל ):

-זכות לשפה .

-זכות לחופש דת ,מקומות פולחן ,מסורות מנהגים .

-זכות למערכת חינוך ייחודית ותוכניות לימוד מתאימות .

-זכות לייצוג במוסדות השלטון .

-זכות להגדרה עצמית.

10 תשובות ללמה זכויות אדם חשובות (לך)

עוול בכל מקום הוא איום לצדק בכל מקום: 11 ציטוטים על זכויות אדם

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: