זכויות חברתיות במדינה דמוקרטית – סיכום

זכויות חברתיות – זכויות חברתיות הן זכויות האמורות להבטיח לאזרחים רמת חיים סבירה, בסיסית ואנושית. זכות שאינן חלק מהזכויות הטבעיות – המדינה מחלטיה בהתאם לשיקול דעתה באיזה מידה להעניק זכויות אלה, לשנות או לבטל אותן. הזכויות החברתיות הן הזכות לדיור, הזכות לחינוך, הזכות לחינוך, הזכות לטיפול רפואי, זכות עובדים ותנאי העסקה.

זכות לרמת חיים – זכות להיות ברמת חיים בסיסית סבירה ואנושית. היא חיונית לקיומו של אדם חופשי. אפשר להבטיח את רמת החיים באמצעות מתן סובסידיות למוצרים ומתן קצבאות.

הזכות לדיור – לכל אדם יש זכות למגורים נאותים. הממשלה יכולה לסייע במשכנאות, בדיור ציבורי ועוד.

הזכות לטיפול רפואי – לכל אדם זכות לחיות בגוף בריא ושלם. זו לא הזכות הטבעית לחיים ושלמות הגוף. המדינה צריכה לספק שירותים כדי לשמור על בריאות האזרחים. המדינה דואגת שאזרחים שחלו או נפצעו יחזרו לאיתנם. ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר לכולם לקבל טיפול רפואי.

זכויות עובדים  ותנאי העסקה – זו זעות חברתית לעבודה, הכוללת הגבלת שעות עבודה, קביעת שכר מינימום ומתן תנאי עבודה סבירים.

הזכות לחינוך – לכל הילדים ולכל אדם במדינה יש הזכות לקבל השכלה, לרכוש מידע/מיומנות אישית שיאפשרו לו לספק את צרכיו/להיות אזרח עצמאי בעתיד.

מהו ההבדל בין זכויות חברתיות לבין זכויות אדם ואזרח?

זכויות חברתיות הן זכויות שהמדינה רשאית להחליט אם להעניק אותן וכמה להעניק אותן לעומתן, זכויות אדם ואזרח הן טבעיות בסיסיות של כל אדם ולכן המדינה צריכה לדאוג לקיומן ולממש אותן.

זכות לרמת חיים סבירה – קצבאות לנזקקים וסובסידיות על מוצרים חיוניים.

הזכות לדיור – דיור ציבורי למחוסרי בית ומענקים לדיור.

זכות לטיפול רפואי – שירותים נחוצים בתחום הבריאות, ביטוח בריאות ממלכתי.

זכות לחינוך – זכות לקבל השכלה או כללים בנוגע למספר שנות לימוד חובה.

זכויות עובדים ותנאי העסקה – זכות לעבודה או חוקים וכללים להגנה על העובד כמו שכר מינימום והגבלת שעות עבודה.

שאלה: במדינה מסוימת פרץ משבר כלכלי שאיים למוטט חברות ובנקים פרטיים. בעקבות המשבר, החליטה הממשלה להעניק באופן חד פעמי סיוע כספי נרחב לכמה חברות ובנקים שנקלעו לקשיים כספיים כדי למנוע את סגירתם. המשבר הכלכלי היווה סכנה, שאזרחים רבים יהפכו למובטלים והממשלה ביקשה למנוע את הפגיעה בה.

סיכום זה הוא חלק ממאגר הסיכומים והמשאבים בנושא בגרות באזרחות כאן באתר. 

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: