סיכום החומר לבגרות בהיסטוריה ב

להלן תמצאו אסופה של סיכומים המכסים את החומר לבחינת הבגרות בהיסטוריה חלק ב'. ברשימה שלפניכם תמצאו קישורים לעמודי סיכום בכל אחד מהנושאים הנלמדים במסגרת חומר הלימודים של היסטוריה חלק ב'. בכל עמוד סיכום תמצאו לא רק תמצות של חומר הלימוד ודיון בנושאים השונים בהיסטוריה אלא גם קישורים לעמודי סיכומים נוספים בנושאים רלוונטיים על מנת לאפשר למידה נוחה ויעילה. לרשותכם עומדים מאגרי סיכומים נוספים לבגרות בהיסטוריה: סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב וכן  סיכומים לבגרות בהיסטוריה א. מידע נוסף תוכלו למצוא בעמוד בגרות בהיסטוריה ב'. בהצלחה!

המשטר הטוטליטרי – מאפייני המשטר הטוטלירי בכלל וברוסיה בפרט.

האידיאולוגיה הנאצית ומאפייניה – מרכיבי האידיאולוגיה הנאצית כפי שנוסחו על ידי היטלר ב"מיין קאמף: ובהם: תורת הגזעאנטישמיותמרחב מחייהעקרון המנהיגעליונות המדינה

 הגורמים לעליית היטלר לשלטון – התהליכים השונים בגרמניה שהביאו בסופו של דבר לעליית המפלגה הנאצית לשלטון.

הצעדים שנקט היטלר לביסוס שלטונו – הדרכים בהן פעל היטלר על מנת לבסס את שלטון הנאציזם בגרמניה.

מלחמת העולם השנייה והמדיניות כלפי יהודי פולין – הדרכים בהן התנהלו הגרמנים עם יהודי פולין בראשית מלחמת העולם השנייה.

מדיניות הסדר החדש בגרמניה – רעיון הסדר החדש של היטלר באירופה בזמן מלחמת העולם השנייה.

הגטאות בשואה – הסיבות להקמת הגטאות, הקשיים שחוו היהודים בגטאות ודרכי ההתמודדות עם קשיים אלו.

הרחבת מלחמת העולם השנייה ב-42 והפתרון הסופי – המתקפה של גרמניה על רוסיה ותחילת תהליך ההשמדה השיטת של של היהודים במסגרת הפתרון הסופי.

שלבים בביצוע הפתרון הסופי – השלבים השונים שעבר מנגנון ההשמדה הנאצי במהלך מלחמת העולם השנייה.

המרד בגטאות – אירועי התנגדות ומרידה של יהודים בגטאות תחת הנאצים ובייחוד הסיפור של מרד גטו ורשה.

יחס העולם הלא יהודי לשואה– האופן שבו התמודדו האוכלוסייה המקומית במדינות הכיבוש ומדינות העולם אל השמדת היהודים בשואה.

לוחמים יהודים בקרב צבאות בעלות הברית – לוחמים יהודים שלקחו חלק במלחמת העולם השנייה.

היישוב היהודי לאחר מלחמת העולם השנייה – מערכת היחסים של היישוב היהודי עם המנדט הבריטי והקמת תנועת המרי העברי

סיכום: העפלה לא"י – פרשת אקסודוס  – מפעל ההעפלה הבלתי חוקית לארץ ישראל וסיפורה של ספינת המעפילים אקסודוס ופרשת לה ספציה

התיישבות בארץ ישראל בזמן המנדט הבריטי – מפעלי ההתיישבות בארץ ישראל כחלק מהמאבק בשלטון המנדט הבריטי והחתירה להקמת מדינה יהודית

מלחמת יום הכיפורים – הדיון במלחמת יום הכיפורים כולל את ההיבט של הגורמים לפרוץ מלחמת יום הכיפורים, הנסיבות שבהן פרצה המלחמה, דיון במהלכי המלחמה והתוצאות של מלחמת יום הכיפורים.

העליות הראשונות לאחר קום המדינה – אתגר קליטת העלייה במדינה הצעירה שהכפילה את עצמה בתוך פחות מעשור.

המעבר של ישראל ממדיניות כור היתוך לרב תרבותיות – שינויים בדפוסי קליטת עלייה בישראל עד שנות ה-80.

העלייה מאתיופיה – עליית יהודי אתיופיה לישראל וההשלכות של העלייה על החברה הישראלית.

מגוון התרבותיות בחברה הישראלית – על התרבויות השונות במרחב הישראלי ומערכת היחסים המורכבת בניהן.

חשוב להבהיר, הסיכומים בהיסטוריה והחומר לבגרות בהיסטוריה, כמו גם כל הסיכומים בתאר, נמצאים כאן על מנת לסייע ללומדים במקצועות ההיסטוריה בתיכון וכהכנה לקראת בחינת הבגרות. הסיכומים אינם מהווים חלופה להכרות מעמיקה עם חומרי הלימוד בתוכנית ואין להתבסס עליהם באופן בלעדי בעת לימוד החומר או הכנה לקראת בחינת הבגרות. השימוש בסיכומים הינו על אחריות הלומד בלבד.

עוד דברים מעניינים: