תהליכים הקשורים בצמיחת התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19

תנועת ההשכלה

תנועת ההשכלה העמידה במרכז את האדם וטענה כי כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים בזכויותיהם. הזכויות הטבעיות ניתנות לאדם מהיותו אדם ולא השלטון נתן לו זכויות אלו ולכן לא יכול הוא לקחת ממנו אותן, האדם אחראי לגורלו.
תנועת ההשכלה דרשה מבני האדם לא להיכנע לסמכות הפוליטית של השליט רק בגלל שאביו היה מלך או שהוא נקרא "שליט בחסד האל" המשכילים טענו כי העם הוא הריבון והשלטון מבוסס על האמנה החברתית (ההסכם בין בני אדם להקמת מדינה)

תנועת ההשכלה עירערה את מעמדה של הכנסייה ועל מקומה של הדת בחיי האנשים, הדגישה את מרכזיות השכל והסיסמא הייתה: "העז לדעת, אזור אומץ להשתמש בתבונה שלך" – המשמעות הינה להטיל ספק בדעות, באמונות מקובלות ולערער על כתבי הקודש מכיוון ומקור הידע הוא באדם.

המשכילים מתחו ביקורת על הסדר החברתי והפוליטי הישן באירופה, על משטרים אבסולוטיים של המלכים והאצולה, על החברה המעמדית והאי שיוויונית האירופאיית ונגד הכנסייה.

תהליך החילון

שבירת הבלעדיות של הדת ומוסדותיה בחיי הפרט ולא בהכרח נטישה של אמונה.

במאה ה-15 החלה תקופת הרנסנס (תקופת הדחייה) ויחד איתה החל תהליך רחב מימדים של חילון בחברה האירופאית, כאשר המדענים הוכיחו באופן מדעי כיצד מתנהל העולם, סתרו אמונות דתיות ותרמו להתפשטות החילוניות.

תנועת ההשכלה הביאה לשינוי ביחד עם החילון מאחר והעמידה במרכז את האדם – מקור הידע, המשכיל, החושב ולא הכנסייה והאל. השפעת הכנסייה כמכוונת בלעדית על חיי הפרט והחברה נחלשה, הקשר של האנשים לדת נחלש, נוצר חלל ריק בקרב בני האדם והתפתחה כמיהה של היחיד להשתייך למסגרת – לחלל זה נכנסה הלאומיות שהפכה לדת אזרחית ולגורם המאחד בין בני האדם,  הלאומיות המודרנית משתמשת בסמלים של הדת להעניק ללאום ולמולדת משמעות של קדושה.

התנועה הרומנטית

שמה גדש על השכל, על הדמיון. שיבה חזרה אל העבר והעצמתו. חיפוש אחרי סממנים של קבוצות בני אדם, טיפוח המורשת ההיסטורית של בני הלאום, כינוס והעצמה של התרבות העממית, אגדות עם והפולקלור, חזרה אל השורשים, לדמויות מרגשות מלאות קסם. מטרתה הייתה ליצור התלהבות ולעורר את הרגש ולגרוף את ההמונים למאבק הלאומי. התנועה הרומנטית תרמה לעיצוב הזהות הלאומית והרגש הלאומי ואת הלאומיות האתנית.

האיטלקים התרפקו על העבר של ימי האימפריה הרומית, היוונים על תרבות יוון העתיקה.

תהליך התיעוש והעיור

השפעת תהליך התיעוש והעיור על האנשים שנדחקו לעולם חדש ומנוכר. המהפכה התעשייתית החלה באנגליה במאה ה-18 והתפשטה בהדרגה לארצות נוספות באירופה. היא הובילה לשינויים כלכליים, חברתיים ופוליטיים. אוכלוסיית אירופה גדלה מאוד, כלומר התקיים תהליך של גידול דמוגרפי. בעקבות שינויים בעיבוד החקלאי (דישון, טקרטורים וכו') החל גידול ביבוא החקלאי, בנוסף קטן הצורך בידיים עובדות. החברה הפכה מחברה חקלאית כפרית שמרנית לחברה תעשייתית, עירונית ומודרנית. איכרים עוזבים את אדמותיהם והחלה נדידה מהכפר לעיר התעשייתית. אותם איכרים שעברו אל העיר נקלעו למשבר, הם נעקרו מהקהילות הכפריות, התנתקו מהמסגרות המסורתיות המוכרות אל מסגרת חדשה בסביבה זרה והתגברה בתוכם התחושה של הניכור, תלישות, חוסר שייכות, בדידות וחוסר ביטחון. הם חיפשו מסגרת להשתייך אליה במקום הקהילה הכפרית ממנה ניתקו עצמם. את המענה למצב החדש נתנה התנועה הלאומית שהעניקה תחושת שייכות חדשה. שייכות לאומית לעם, לקבוצה, למטרה משותפת. הדבר העניק להם ביטחון וגאווה.

התמורות (שינויים) בתחבורה, תקשורת, חינוך, תרבות על אורח חיים והחשיבה של בני האדם

המהפכה התעשייתית גם הביאה להתפתחות אמצעי תקשורת כמו טלפון, טלגרף, עיתונים, להתפתחות התחבורה כמו רכבות, מסילות הברזל – מצב זה יצר תנאים נוחים להפצת הרעיונות הלאומיים בקרב אוכלוסיות רחבות בכל רחבי אירופה ולגייס המונים לתנועה הלאומית. בנוסף, מתרחשת גם מהפכת הדפוס – מודפסים חומרי תודעה בשפה הלאומית – בשפת הלאום, האדם היה יכול להרגיש שהוא שייך לאומה גדולה. בנוסף גם החלה ההתפתחות בתחום החינוך להמונים – ידיעת קרוא וכתוב ועלייה באחוזי יודעי קרוא וכתוב אפשרו העברת מיידע ולקיים מערכת חינוך המנותקת מהכנסייה. חינוך המאפשר החדרת רעיונות לאומיים, חינוך למעורבות בחיים הפוליטיים. טיפוח שפה אחת, מצב שמעורר תחושת אחדות. בנוסף התנועות הקימו מפלגות ובכך קידמו את התנועות הלאומיות בקרב ציבור מגוון.

ראו גם:  הגורמים לצמיחתן ולגיבושן של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / הלאומיות בישראל ובעמים / הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה-19

קהילות מדומיינות: האם הלאומיות קיימת רק בראש שלנו?

13 ציטוטים על לאומיות

עוד דברים מעניינים: