סיכום: המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19

סיכום: המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת הסיכומים בהיסטוריה א כאן באתר. בסוף הסיכום תמצאו קישורים לעמודי סיכומים נוספים בהקשר של מאפייני התנועות הלאומיות.

המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19:

המחקר מדבר על מודל בעל 3 שלבים שמתאר את דפוסי הפעילות וצמיחתן של התנועות הלאומיות באירופה:

1. שלב ההיערכות- בשלב זה מתאספת קבוצה של משכילים: מרצים, סטודנטים, קצינים וכו', על-מנת להניח את היסוד ללאום, כלומר, אוספים מידע על עברו של הלאום, מגבשים סמלים לאומיים, מחליטים על שפה וכו'.

2. שלב ההרחבה- שלב זה מתרכז בגיוס תומכים לתנועות על מנת להפיץ את רעיונן. בשלב זה הוקמו מוסדות כספיים לאיסוף כספים למטרות פעילות התנועה, הוקמו אגודות נוער וסטודנטים וכו'.

3. שלב המאבק המדיני-דיפלומטי- בשלב זה החלו להשתמש בבריתות מדיניות על-מנת לדכא את רשויות השלטון ולכבוש שטחים קריטיים לאותו הלאום.

***4. השלב לאחר הקמת המדינה הלאומית הריבונית- בשלב זה החלו להקים מוסדות משפטיים וחינוכיים על מנת לבחון את הנאמנות ללאום. בשלב זה יש להוכיח נאמנות והזדהות עם הלאום בניגוד ליתר השלבים שהיו על בסיס התנדבותי.

-מאפייני התנועות הלאומיות:

1. לרוב המנהיגים היו מקרב האוכלוסיה המשכילה: סטודנטים, מרצים, קצינים וכו'

2. לרוב נשענו על המעמד הבינוני, שהתפתח בעקבות השינויים באירופה במהלך המאה ה-19.

3. מטרה אחת- הקמת מדינה לאומית ריבונית בטריטוריה שללאום יש זיקה אליה.

4. המאבקים של כל תנועה השתנו בהתאם למיקומה ולמתרחש בה. מדינות שבהן שלטו אימפריות רב-לאומיות, שלטון זר וכו'.

ראה גם:

תופעת הלאומיות ודפוסי לאומיות – הסבר על תופעת לאומיות ועל הדפוסים שבהם היא מופיעה – מהי לאומיות ומהם מאפייני התנועות הלאומיות

מאפייני התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19 – המרכיבים שהיוו את תופעת הלאומיות באירופה במאה ה-19

שלבים בגיבושה של תנועה לאומית – הדרך שבה מתגבשת ופועלת תנועה לאומית

 הגורמים לצמיחתן ולגיבושן של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19 – היסודות העומדים ביסודה של התפתחות התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19

דפוסי הגשמה של תנועות לאומיות באירופה במאה ה-19 – הדוגמאות של איטליה ויוון

13 ציטוטים על לאומיות

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות