סיכום: מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות במאה ה-19

סיכום: מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות במאה ה-19

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת הסיכומים בהיסטוריה א כאן באתר

מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות במאה ה-19

לאום– קבוצת אנשים בעלי אותו מוצא אתני

לאומיות– שילוב של קבוצת אנשים מאותו המוצא יחד עם הרעיון להקמת מדינה לאומית ריבונית.

מדינת לאום– מדינה בה רוב התושבים בעלי אותו מוצא אתני.

לאומיות כתופעה פוליטית-

הלאומיות היא אידיאולוגיה פוליטית שמשלבת בתוכה את הרעיון להקמת מדינה לאומית ריבונית ללאום מסויים. היא מערערת את סמכויות השלטון במטרה לשים את העם כמוקד הכח.

ישנם 2 סוגי לאומיות:

-לאומיות אתנית- עפ"י תכונות מולד (מוצא, צבע עור וכו')

-לאומיות פוליטית- עפ"י תכונות שהן פרי בחירה (אידיאולוגיה וכו')

לאומיות כתופעה חברתית-
הלאומיות מאחדת את בני האדם מאותו הלאום ולכן מגשרת על פערים חברתיים. בעקבות המהפכה התעשייתית הרבה אנשים החלו לאבד את עצמם ואת זהותם, התנתקו ממסגרות ישנות וחיפשו לשייך את עצמם למסגרת חדשה (בעקבות תהליך העיור שחל עקב אותה מהפכה). פה נכנסה התנועה הלאומית שסייעה להם והעניקה להם תחושת שייכות חדשה.

הלאומנות לעומת זאת, שמה בראש ובראשונה את הלאום, את המדינה, ולא את הפרט. בלאומנות יש דגש על כוחנות ואלימות לשם השגת המטרות. מצב קיצוני של לאומנות עלול להביא לגזענות.

לאומיות כתופעה תרבותית-

בעקבות ההתעוררות הלאומית כך גם התעוררה ההתעניינות בלאום. אנשים החלו להתעניין בהסטוריה שלהם, בסיפורי עם, ריקודים מסורתיים והחלו לפתח לעצמם סמלים לאומיים, לדוגמא: ההמנון הלאומי הגורם גאווה לכל לאום, דגל המדינה בעל צבעים יחודיים לכל מדינה וכו'.

-שינויים במפה המדינית ב-1815 עד 1920:

ב-1815 היו קיימות אימפריות גדולות כגון: האימפריה העות'מנית, אוסטרו-הונגריה וכו'.

בעקבות מלחמה"ע ה-1, קמו מדינות חדשות כגון: פולין, אוסטריה, יוגוסלביה וכו'. כמו כן, חלו שינויי גבולות כגון: גרמניה וצרפת, גרמניה ופולין וכו'.

להרחבה בנושא מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות במאה ה-19 ראה גם:

תופעת הלאומיות ודפוסי לאומיות – תופעת הלאומיות ודפוסי פעילותה וכן מהי לאומיות ומהם מאפייני התנועות הלאומיות או מאפייני הלאומיות המודרנית

סיכום אודות מקורות הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה-19

מאפייני התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19 – מרכיבי התנועות הלאומיות ודרכי פעולתן

שלבים בגיבושה של תנועה לאומית – הדרך שבה מתגבשת ופועלת תנועה לאומית

 הגורמים לצמיחתן ולגיבושן של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19 – היסודות העומדים ביסודה של התפתחות התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19

דפוסי הגשמה של תנועות לאומיות באירופה במאה ה-19 – הדוגמאות של איטליה ויוון

13 ציטוטים על לאומיות

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות