מונחים בהתנהגות ארגונית: זיהוי תרבות ארגונית

מונחים בהתנהגות ארגונית: זיהוי תרבותי

מאמר זה חלק הוא מאסופת המונחים בהתנהגות ארגונית וחלק מאסופת הסיכומים בהתנהגות ארגונית.

     חשיבות הזיהוי התרבותי – זיהוי תרבות ארגונית

1)     במיזוג או רכישה – 80% מהמיזוגים שנכשלים הם בעקבות פערים בתפיסה הניהולית ובשיטות העבודה, וחוסר יכולת לגשר עליהם.  היום, לפני מיזוגים, חובה לחקור האם קיימת ייתכנות לחיבור בין התרבויות של 2 הארגונים העתידים להתמזג.

 

2)     בתהליכי שינוי מבני או טכנולוגי – כל שינוי טכנולוגי (=שינוי בטכנולוגיות בהן משתמש הארגון) שהוא צריך לקבל את ברכתה של התרבות הארגונית, אחרת לא יצליח.

אותו הדבר לגבי שינוי מבני (=שינוי במבנה הארגון).

לעיתים מוחלפים בארגון אנשי מפתח על מנת להנחיל את התרבות הארגונית הנוכחית החדשה הדרושה להקלטות השינוי.

3)     תהליכי מיון וקליטה –  בעת מיון המועמדים לארגון יש לוודא כי קיימת התאמה בין אופיים לבין התרבות הארגונית.

תהליך מקדים לכך הוא כמובן ניתוח והכרת התרבות הארגונית של הארגון.

4)     בניית אסטרטגיה חדשה – אסטרטגיה, מבריקה ככל שתהא, תצליח או תכשל על פי התרבות הארגונית.  ראה דוגמת SEARS ו-MONTGOMERY.

תרבות ארגונית עם קמת יותר פחד, או תרבות ארגונית שיותר מעזה – ההשפעה באה לידי ביטוי הן באסטרטגיה והן בהתנהגות היומיומית.  למעשה, האסטרטגיה שננקטת מושפעת ישירות מהתרבות הארגונית.

כל שינוי אסטרטגי ארגוני מחייב לזהות את התרבות הארגונית, מה יעזור לביצוע השינוי ומה יבלום אותו.

5)     זיהוי והבנת תהליכים ארגוניים –

דרכים לכך הן:  התבוננות בישיבות, זיהוי העברת מידע, הדרכה בארגון, ובעיקר – קבלת החלטות.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות