התנהגות ארגונית: חשיבה פרו-אקטיבית מול חשיבה רה-אקטיבית

מונחים בהתנהגות ארגונית: חשיבה פרו-אקטיבית מול חשיבה רה-אקטיבית 

מאמר זה חלק הוא מאסופת המונחים בהתנהגות ארגונית וחלק מאסופת הסיכומים בהתנהגות ארגונית.

     חשיבה פרו-אקטיבית מול חשיבה רה-אקטיבית –

חשיבה פרו-אקטיבית – היכולת של הסביבה ליזום, לייצר שינויים, על מנת לגרום לסביבה להגיב לארגון יותר מאשר הארגון יידרש להגיב לסביבה.  היכולת ליזום ולייצר שינויים בסביבה היא יכולת אסטרטגית חשובה, שמאפשרת לנו לקבל שליטה גדולה יותר בתהליך האסטרטגי.  מנגוני יוזמה אפשריים הם הבאים:

ü      יצירת הסכם חדש מול ספקים

ü      יצירת שירות חדש ללקוחות

ü      חשיבה מתמדת – איפה אפשר לחדש?  על מי ניתן להשפיע?  איפה ניתן להוביל?

חשיבה רה-אקטיבית – מנגנוני תגובה לתהליך.  יש לפתח יכולת להיות גמישים מספיק כדי לתת מענה מהיר למתרחש בסביבה (ברובם תהליכים לא צפויים).  מנגנוני תגובה אפשריים הם הבאים:

ü      עתודות כספיות

ü      סוגים שונים של העסקה (למשל outsourcing)

ü      מבנה מטריציוני (מאפשר גמישות, איזון, הצבתם של עובדים בהתאם לדרישות המשתנות)

ü      מנגנונים גמישים של קבלת החלטות

בחשיבה אסטרטגית יש לתת את הדעת ליחס בין הכיוון הפרו-אקטיבי לכיוון הרה-אקטיבי, וליצירת מינון נכון ביניהם. בד"כ האיזון ייטה לכיוון הפרו-אקטיבי.

לשם שינוי: 18 ציטוטים על שינוי בחשיבה

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות