התנהגות ארגונית: תחומי פעילות ויעדי גידול בקביעת אסטרטגיה

מונחים בהתנהגות ארגונית: תחומי פעילות ויעדי גידול באסטרטגיה

מאמר זה חלק הוא מאסופת המונחים בהתנהגות ארגונית וחלק מאסופת הסיכומים בהתנהגות ארגונית.

     הגדרת תחומי פעילות של חברה:

גיאוגרפית – מיקומה של החברה בעל חשיבות.  הוא משפיע על צורת ההתנהלות והיכולת לממש מטרות.  יש חשיבות למקום החברה ולמקום לקוחותיה.  יש לכך השפעות על החשיבה והתכנון האסטרטגי.

סקטוריאלית –  יש לבצע אבחון, ניתוח וכיווני דרך כתוצאה.  לכל סקטור חוקים, מאפייני תחרות והיבטים כלכליים משלו.

קבוצות לקוחות – קיימים חתכים שונים ומגזרים שונים של קבוצות לקוחות.

קווי מוצר – קו מוצר הוא המסלול שעושה מוצר מרגע תכנונו ועד לשיווקו.  לא כל המוצרים עוברים את אותו קיימים קווי מוצר שונים למוצרים השונים.  יש לתת את הדעת על קווי המוצר הקיימים בתכנון האסטרטגי.

ערוצי שיווק – בהתאם למה שמתאים למוצר (סיטונאי, מרכולים וכו'), בהתאם למה שעומד לרשותנו, ובהתאם למה שנוכל לגייס.

     ייעדי הגידול של החברה –

בכמה החברה תרצה לגדול?  האם תרצה לגדול או לסגת, או להשאר כפי שהיא (שימור)?

     יתרונות יחסיים – היתרונות היחסיים יגרמו לארגון להוביל ברוב רמות הפעילות שיבחר.  היתרונות היחסיים הם העוצמות שלנו בארגון.  בנוסף, ניתן את הדעת גם על נקודות התורפה של הארגון.

 

     האיומים – מולם הארגון יידרש להתמודד בטווח הזמן הרלוונטי.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות